Τα εφημερεύοντα – διανυκτερεύοντα φαρμακεία της Παραμυθιάς για τον Ιούνιο

Πίνακας

Το πρόγραμμα για τα εφημερεύοντα – διανυκτερεύοντα φαρμακεία της Παραμυθιάς για τον Ιούνιο του 2023.

Ωράριο λειτουργίας: 08:00 το πρωί έως 08:00 το πρωί της επόμενης ημέρας. Μετά τις 23:00 το κοινό θα εξυπηρετείται μόνο με ιατρική συνταγή.

1.6 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
2.6 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
3.6 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
4.6 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
5.6 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
6.6 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
7.6 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
8.5 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
9.5 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
10.5 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
11.5 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
12.5 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
13.5 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
14.5 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
15.5 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
16.5 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
17.5 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
18.5 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
19.5 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
20.5 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
21.5 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
22.5 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
23.5 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
24.5 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
25.5 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
26.5 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
27.5 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
28.5 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
29.5 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
30.5 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880In this article

Join the Conversation