Τα 166 εκλογικά τμήματα της Θεσπρωτίας

Λίστα

Σε 166 εκλογικά τμήματα θα πραγματοποιηθεί στην Θεσπρωτία η αυριανή εκλογική διαδικασία.

Δείτε και τα 166 εκλογικά τμήματα

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

74ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικά Διαμερίσματα ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ και (Κωδ. Διαμ. 2004010 ).
Έδρα Παραμυθιά. Κατάστημα ψηφοφορίας το Α’ Νηπιαγωγείο Παραμυθιάς. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Παραμυθιάς του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ, από την εκλογέα ΑΓΓΟΥΡΑΚΗ ΟΛΓΑ έως ΔΗΜΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ. Στο ίδιο εκλογικό τμήμα θα ψηφίσουν και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ/τος 26/2012 και ειδικότερα το προσωπικό του Αστυν. Τμήματος Παραμυθιάς.

75ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2004010).
Έδρα Παραμυθιά. Κατάστημα ψηφοφορίας Παιδικός Σταθμός Παραμυθιάς. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Παραμυθιάς του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ, από την εκλογέα ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ έως την εκλογέα ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ.

76ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2004010).
Έδρα Παραμυθιά. Κατάστημα ψηφοφορίας το Β΄Νηπιαγωγείο Παραμυθιάς (Πρώην Ειρηνοδικειο) . Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Παραμυθιάς του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ, από την εκλογέα ΚΡΙΚΩΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ έως τον εκλογέα ΜΠΕΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ.

77ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2004010).
Έδρα Παραμυθιά. Κατάστημα ψηφοφορίας το Γυμνάσιο Παραμυθιάς. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Παραμυθιάς του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ, από την εκλογέα ΜΠΗΤΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ έως τον εκλογέα ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.

78ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2004010).
Έδρα Παραμυθιά. Κατάστημα ψηφοφορίας το Γυμνάσιο Παραμυθιάς. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Παραμυθιάς του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ, από τον εκλογέα ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΗΛΙΑΣ έως την εκλογέα ΤΕΛΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.

79ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2004010).
Έδρα Παραμυθιά. Κατάστημα ψηφοφορίας το Γυμνάσιο Παραμυθιάς. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Παραμυθιάς του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ, από την εκλογέα ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ έως ΨΕΥΤΟΓΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ.

80ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Κωδ. Διαμ. 2004020).
Έδρα Αγία Κυριακή. Κατάστημα ψηφοφορίας το πρώην Κοινοτικό Γραφείο Αγίας Κυριακής. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Κυριακής του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ.

81ο Εκλογικό Τμήμα : Εκλογικό Διαμέρισμα ΑΜΠΕΛΙΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2004030).
Έδρα Αμπελιά. Κατάστημα ψηφοφορίας το Κοινοτικό Γραφείο Αμπελιάς. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελιάς του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ.

82ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΓΚΡΙΚΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2004040).
Έδρα Γκρίκα. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Γκρίκας. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Γκρίκας του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ.

83ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΕΛΑΤΑΡΙΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2004050).
Έδρα Παραμυθιά. Κατάστημα ψηφοφορίας το Κ.Α.Π.Η. Παραμυθιάς. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Ελαταριάς του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ.

84ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2004060).
Έδρα Ζερβοχώρι. Κατάστημα ψηφοφορίας το Νηπιαγωγείο Ζερβοχωρίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Ζερβοχωρίου του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ.

85ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ-Συνοικισμός ΚΑΜΙΝΙ (Κωδ. Συνοικ. 2004061).
Έδρα ο συνοικισμός Καμίνι της πρώην Κοινότητας Ζερβοχωρίου. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Καμινίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο του συνοικισμού Καμίνι της Δημοτικής Κοινότητας Ζερβοχωρίου του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ.

86ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2004070).
Έδρα Καλλιθέα. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθέας του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ.

87ο Εκλογικό Τμήμα : Εκλογικό Διαμέρισμα ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2004080).
Έδρα Καρβουνάρι. Κατάστημα ψηφοφορίας το Κοινοτικό Γραφείο Καρβουναρίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Καρβουναρίου του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ, από την εκλογέα ΑΗΔΟΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ έως τον εκλογέα ΜΠΟΖΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
88ο Εκλογικό Τμήμα : Εκλογικό Διαμέρισμα ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2004080).

Έδρα Καρβουνάρι. Κατάστημα ψηφοφορίας το Νηπιαγωγείο Καρβουναρίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Καρβουναρίου του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ, από την εκλογέα ΜΠΟΥΖΟΥΡΗ ΑΝΝΑ έως την εκλογέα ΧΡΟΝΗ ΜΑΡΙΑ.

89ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2004090).
Έδρα Καρυώτι. Κατάστημα ψηφοφορίας Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Σ . στη θέση “Αλώνια”. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Καρυωτίου του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ.

90ο ΕκλογικόΤμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ (Κωδ. Διαμ. 2004100).
Έδρα Κρυσταλλοπηγή. Κατάστημα ψηφοφορίας το Κοινοτικό Γραφείο Κρυσταλλοπηγής. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Κρυσταλλοπηγής του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ.

91ο Εκλογικό Τμήμα : Εκλογικό Διαμέρισμα ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2004110).
Έδρα Νεοχώρι. Κατάστημα ψηφοφορίας το Κοινοτικό Γραφείο Νεοχωρίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Νεοχωρίου του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ.

92ο Εκλογικό Τμήμα : Εκλογικό Διαμέρισμα ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-Συνοικισμός ΝΕΡΑΪΔΑ (Κωδ. Συνοίκ. 2004111).
Έδρα ο συνοικισμός Νεράιδα της πρώην κοινότητας Νεοχωρίου. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Νεράιδας. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο του συνοικισμού Νεράιδα της Δημοτικής Κοινότητας Νεοχωρίου του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ.

93ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΞΗΡΟΛΟΦΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2004120).
Έδρα Ξηρόλοφος. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Ξηρολόφου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Ξηρολόφου του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ.

94ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2004130).
Έδρα Παγκράτι. Κατάστημα ψηφοφορίας το Κοινοτικό Γραφείο Παγκρατίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Παγκρατίου του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ.

95ο ΕκλογικόΤμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (Κωδ. Διαμ.2004140).
Έδρα Πέντε Εκκλησιές. Κατάστημα ψηφοφορίας το Πολιτιστικό Κέντρο Πέντε Εκκλησιών. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Πέντε Εκκλησιών του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ.

96ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΠΕΤΟΥΣΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2004150).
Έδρα Πετούσι. Κατάστημα ψηφοφορίας το πρώην Δημοτικό Σχολείο Πετουσίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Πετουσίου του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ.

97ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2004160).
Έδρα Πετροβίτσα. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Πετροβίτσας. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Πετροβίτσας του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ.

98ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΠΛΑΚΩΤΗΣ (Κωδ. Διαμ. 2004170).
Έδρα Πλακωτή. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Πλακωτής. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Πλακωτής του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ.

99ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2004180).
Έδρα Πολύδροσο. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Πολυδρόσου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυδρόσου του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ.

100ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2004190).
Έδρα Προδρόμι. Κατάστημα ψηφοφορίας το Κοινοτικό Γραφείο Προδρομίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Προδρομίου του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ, από τον εκλογέα ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ έως ΜΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.

101ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2004190).
Έδρα Προδρόμι. Κατάστημα ψηφοφορίας η Αίθουσα Εκδηλώσεων Προδρομίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Προδρομίου του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ, από την εκλογέα ΜΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ έως τον ΧΥΣΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ.

102ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κωδ. Διαμ. 2004200).
Έδρα Σαλονίκη. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Σαλονίκης. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Σαλονίκης του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ.

103ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΣΕΒΑΣΤΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2004210).
Έδρα Σεβαστό. Κατάστημα ψηφοφορίας το Αγροτικό Ιατρείο Σεβαστού. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Σεβαστού του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ.

104ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ (Κωδ. Διαμ. 2004220).
Έδρα Χρυσαυγή. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Χρυσαυγής. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Χρυσαυγής του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ.

105ο Α Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΨΑΚΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2004230).
Έδρα Ψάκα. Κατάστημα ψηφοφορίας το Νηπιαγωγείο Ψάκας. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Ψάκας του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ.
67ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2001010).
Έδρα Γαρδίκι. Κατάστημα ψηφοφορίας το Σχολικό Κέντρο Γαρδικίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Γαρδικίου του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ, από την εκλογέα ΑΒΝΤΙΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑ έως και την εκλογέα ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ.

68ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2001010).
Έδρα Γαρδίκι. Κατάστημα ψηφοφορίας το Σχολικό Κέντρο Γαρδικίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Γαρδικίου του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ, από τον εκλογέα ΝΤΑΓΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ έως την εκλογέα ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ.

69ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΓΛΥΚΗΣ (Κωδ. Διαμ. 2001020).
Έδρα Γλυκή. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Γλυκής. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Γλυκής του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ, από τον εκλογέα ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ έως την εκλογέα ΜΟΣΕΡ ΔΗΜΗΤΡΑ.

70ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΓΛΥΚΗΣ (Κωδ. Διαμ. 2001020).
Έδρα Γλυκή. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Γλυκής. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Γλυκής του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ, από την εκλογέα ΜΠΑΘΑ ΟΥΡΑΝΙΑ έως την εκλογέα ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΥΣΗ.

71ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2001030).
Έδρα Σκάνδαλο. Κατάστημα ψηφοφορίας το Κοινοτικο Γραφείο Σκανδάλου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Σκανδάλου του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ, από τον εκλογέα ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ έως τον εκλογέα ΜΠΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.

72ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2001030).
Έδρα Σκάνδαλο. Κατάστημα ψηφοφορίας το Κοινοτικό Γραφείο Σκανδάλου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Σκανδάλου του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ, από τον εκλογέα ΜΠΟΧΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ έως την εκλογέα ΧΡΟΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ.

73ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΟΪΚΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2001040).
Έδρα Χόικα. Κατάστημα ψηφοφορίας το πρώην Κοινοτικό Γραφείο Χόικας. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Χόικας του του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ.

106ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΑΥΛΟΤΟΠΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2008010).
Έδρα Αυλότοπος. Κατάστημα ψηφοφορίας το πρώην Δημοτικό Σχολείο Αυλοτόπου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Αυλοτόπου του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ.

107ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ (Κωδ. Διαμ. 2008020).
Έδρα Κουκουλιοί. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Κουκουλιών. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Κουκουλιών του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ.

108ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2008030).
Έδρα Σαμονίδα. Κατάστημα ψηφοφορίας το Κοινοτικό Γραφείο Σαμονίδας. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Σαμονίδας του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ.

109ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2008040).
Έδρα Τσαγγάρι. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Τσαγγαρίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Τσαγγαρίου του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ.

110ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΦΡΟΣΥΝΗΣ (Κωδ. Διαμ. 2008050).
Έδρα Φροσύνη. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Φροσύνης. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Φροσύνης του Δήμου ΣΟΥΛΙΟΥ.

 

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ

1ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ (Κωδ. Διαμ. 2002010).
Έδρα Αγία Μαρίνα. Κατάστημα ψηφοφορίας το πρώην Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Μαρίνας του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ.

2ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ – Συνοικισμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ (Κωδ. Συνοικ. 2002011).
Έδρα ο συνοικισμός Βασιλικός της πρώην Κοινότητας Αγίας Μαρίνης. Κατάστημα ψηφοφορίας το οίκημα Νικολάτου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο του συνοικισμού ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Μαρίνας του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ.

3ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ(Κωδ. Διαμ. 2002020).
Έδρα Άγιος Βλάσιος. Κατάστημα ψηφοφορίας το πρώην κοινοτικό κατάστημα Αγίου Βλασίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Βλασίου του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ.

4ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2002030).
Έδρα Γραικοχώρι. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Γραικοχωρίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτκής Κοινότητας Γραικοχωρίου του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από την εκλογέα ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΥΓΟΥΛΑ μέχρι και την εκλογέα ΚΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.

5ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2002030).
Έδρα Γραικοχώρι. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Γραικοχωρίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Γραικοχωρίου του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από την εκλογέα ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ μέχρι και την εκλογέα ΜΩΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ.

6ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2002030).
Έδρα Γραικοχώρι. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Γραικοχωρίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Γραικοχωρίου του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από την εκλογέα ΝΑΝΗ ΣΕΜΙΝΑ μέχρι και την εκλογέα ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ.

7ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ (Κωδ. Διαμ. 2002040).
Έδρα Ηγουμενίτσα. Κατάστημα ψηφοφορίας το Α’ Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσης. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσης του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από την εκλογέα ΑΒΝΤΟΥΛΛΑ ΡΑΦΑΕΛΕ μέχρι και τον εκλογέα ΒΕΙΣΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
Επίσης, στο ίδιο εκλογικό τμήμα θα ψηφίσουν και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ/τος 26/2012 και ειδικότερα το προσωπικό του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Ηγουμενίτσς καθώς και της Πυροσβεστικής υπηρεσίας Λιμένα Ηγουμενίτσας.

8ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ (Κωδ. Διαμ. 2002040).
Έδρα Ηγουμενίτσα. Κατάστημα ψηφοφορίας το Α’ Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσης. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσης του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από την εκλογέα ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ έως τον εκλογέα ΓΚΙΖΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.

9ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ (Κωδ. Διαμ. 2002040).
Έδρα Ηγουμενίτσα. Κατάστημα ψηφοφορίας το Α’ Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσης. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσης του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από τον εκλογέα ΓΚΙΚΑ ΑΛΓΚΕΡΤΟ έως ΔΗΜΑΚΟΥ ΛΙΛΙΑΝ.
Επίσης, στο ίδιο εκλογικό τμήμα θα ψηφίσουν και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ/τος 26/2012 και ειδικότερα το προσωπικό της Υποδ/νσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας, Επιτελείο Αστυν. Δ/νσης Θεσπρωτίας, Αστυν. Τμήμα Ηγ/τσας καθώς και της 3ης Περ. Διοικησης Ελλην.
Ακτοφυλακής.

10ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ (Κωδ. Διαμ. 2002040).
Έδρα Ηγουμενίτσα. Κατάστημα ψηφοφορίας το Α’ Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσης. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσης του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από τον εκλογέα ΔΗΜΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ έως την εκλογέα ΖΝΤΑΒΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ -ΝΕΦΕΛΗ.

11ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ (Κωδ. Διαμ. 2002040).
Έδρα Ηγουμενίτσα. Κατάστημα ψηφοφορίας το Α’ Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσης. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσης του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από την εκλογέα ΖΟΓΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ έως την εκλογέα ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ.

12ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ (Κωδ. Διαμ. 2002040).
Έδρα Ηγουμενίτσα. Κατάστημα ψηφοφορίας το Α’ Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσης. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσης του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από την εκλογέα ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ έως τον εκλογέα ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ .

13ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ (Κωδ. Διαμ. 2002040).
Έδρα Ηγουμενίτσα. Κατάστημα ψηφοφορίας το Α’ Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσης. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσης του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από την εκλογέα ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ έως τον εκλογέα ΚΩΛΕΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ .

14ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ (Κωδ. Διαμ. 2002040).
Έδρα Ηγουμενίτσα. Κατάστημα ψηφοφορίας το Α’ Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσης. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσης του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από την εκλογέα ΚΩΝΣΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ έως την εκλογέα ΛΟΥΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

15ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ (Κωδ. Διαμ. 2002040).
Έδρα Ηγουμενίτσα. Κατάστημα ψηφοφορίας το Α΄ Γυμνάσιο Ηγουμενίτσης. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσης του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από τον εκλογέα ΛΟΥΣΑΙ ΟΡΕΣΤΗ έως την εκλογέα ΜΟΥΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ.

16ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ (Κωδ. Διαμ. 2002040).
Έδρα Ηγουμενίτσα. Κατάστημα ψηφοφορίας το Α΄ Γυμνάσιο Ηγουμενίτσης. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο τηςΔημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσης του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από την εκλογέα ΜΠΑΓΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ έως τον εκλογέα ΜΠΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.

17ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ (Κωδ. Διαμ. 2002040).
Έδρα Ηγουμενίτσα. Κατάστημα ψηφοφορίας το Α΄ Γυμνάσιο Ηγουμενίτσης. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσης του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από την εκλογέα ΜΠΟΥΤΑ ΑΜΑΛΙΑ έως την εκλοέα ΝΤΑΦΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ.

18ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ (Κωδ. Διαμ. 2002040).
Έδρα Ηγουμενίτσα. Κατάστημα ψηφοφορίας το Α΄ Γυμνάσιο Ηγουμενίτσης. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσης του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από τον εκλογέα ΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έως τον εκλογέα ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ.

19ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ (Κωδ. Διαμ. 2002040).
Έδρα Ηγουμενίτσα. Κατάστημα ψηφοφορίας το Α΄ Γυμνάσιο Ηγουμενίτσης. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσης του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από την εκλογέα ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ έωςτην εκλογέα ΠΟΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.

20ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ (Κωδ. Διαμ. 2002040).
Έδρα Ηγουμενίτσα. Κατάστημα ψηφοφορίας το Α΄ Λύκειο Ηγουμενίτσης. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσης του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από την εκλογέα ΠΡΑΜΑΓΚΙΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ έως την εκλογέα ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ .

21ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ (Κωδ. Διαμ. 2002040).
Έδρα Ηγουμενίτσα. Κατάστημα ψηφοφορίας το Α΄ Λύκειο Ηγουμενίτσης. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσης του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από την εκλογέα ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΙΚΗ έως την εκλογέα ΤΙΤΗΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.

22ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ (Κωδ. Διαμ. 2002040).
Έδρα Ηγουμενίτσα. Κατάστημα ψηφοφορίας το Α΄ Λύκειο Ηγουμενίτσης. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσης του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από την εκλογέα ΤΟΛΗ ΜΑΡΙΑ έως τον εκλογέα ΤΣΟΤΣΚΑ ΛΕΥΤΕΡ.
23ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ (Κωδ. Διαμ. 2002040).
Έδρα Ηγουμενίτσα. Κατάστημα ψηφοφορίας το Α΄ Λύκειο Ηγουμενίτσης. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσης του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από τον εκλογέα ΤΣΟΥΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ έως την εκλογέα
ΨΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ.

24ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΚΑΣΤΡΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2002050).
Έδρα Καστρί. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Καστρίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Καστρίου του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από την εκλογέα ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ έως τον εκλογέα ΜΙΧΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ.

25ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΚΑΣΤΡΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2002050).
Έδρα Καστρί. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Καστρίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Καστρίου του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από τον εκλογέα ΜΟΝΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ έως την εκλογέα ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ.

26ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ (Κωδ. Διαμ. 2002060).
Έδρα Κρυόβρυση. Κατάστημα ψηφοφορίας το πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Κρυόβρυσης. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Κρυόβρυσης του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ.

27ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2002070).
Έδρα Λαδοχώρι. Κατάστημα ψηφοφορίας το Γ’ Γυμνάσιο Ηγουμενίτσης, που βρίσκεται στο Λαδοχώρι. Σ′ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Λαδοχωρίου του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ.
Επίσης, στο ίδιο εκλογικό τμήμα θα ψηφίσουν και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ/τος 26/2012 και ειδικότερα το προσωπικό των Υπηρεσιών: 1) Το προσωπικό του Ε/Γ-Ο/Γ ΚΕΡΚΥΡΑ 2) Το προσωπικό του Ε/Γ-Ο/Γ ΚΥΔΩΝ ΠΑΛΑΣ και 3) Το προσωπικό του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΠ 9915

28ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2002080).
Έδρα Μαυρούδι. Κατάστημα ψηφοφορίας το Νηπιαγωγείο Μαυρουδίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μαυρουδίου του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ.

29o Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2002090).
Έδρα Νέα Σελεύκεια. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Νέα Σελεύκειας. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Σελεύκειας του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από την εκλογέα ΑΒΡΑΑΜΚΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ έως την εκλογέα ΖΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ.

30ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2002090).
Έδρα Νέα Σελεύκεια. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Νέα Σελεύκειας. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Σελεύκειας του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από την εκλογέα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ έως τον εκλογέα ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

31ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2002090).
Έδρα Νέα Σελεύκεια. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Νέα Σελεύκειας. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Σελεύκειας του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από την εκλογέα : ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΑΝΘΟΥΛΑ εως την εκλογέα ΝΤΟΥΛΕ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ

32ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2002090).
Έδρα Νέα Σελεύκεια. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Νέα Σελεύκειας. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Σελεύκειας του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από την εκλογέα ΞΑΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ έως τον εκλογέα ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.

33ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2002090).
Έδρα Νέα Σελεύκεια. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Νέα Σελεύκειας. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Σελεύκειας του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από την εκλογέα ΤΑΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ έως την εκλογέα ΨΑΧΟΥ ΟΛΓΑ.

34ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2003010).
Έδρα Ελευθέρι. Κατάστημα ψηφοφορίας το πρώην Κοινοτικό κατάστημα Ελευθερίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερίου του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ.

35ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΚΑΡΤΕΡΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2003020).
Έδρα Καρτέρι. Κατάστημα ψηφοφορίας το πρώην Δημοτικό Σχολείο Καρτερίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Καρτερίου του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ.

36ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2003030).
Έδρα Καταβόθρα. Κατάστημα ψηφοφορίας το πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Καταβόθρας. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Καταβόθρας του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ.

37ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2003040).
Έδρα Μαζαρακιά. Κατάστημα ψηφοφορίας το Μουσικό Γυμνάσιο Μαζαρακιάς. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μαζαρακιάς του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από την εκλογέα ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ έως την εκλογέα ΜΑΣΚΙΝΗ ΕΛΕΝΗ.

38ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2003040).
Έδρα Μαζαρακιά. Κατάστημα ψηφοφορίας το Μουσικό Γυμνάσιο Μαζαρακιάς. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μαζαρακιάς του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από τον εκλογέα ΜΕΖΑΝ ΣΚΡΗΦΙ έως την εκλογέα ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ.

39ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2003050).
Έδρα Μαργαρίτι. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Μαργαριτίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μαργαριτίου του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από την εκλογέα ΑΓΑΘΟΥ ΜΑΡΙΑ έως τον εκλογέα ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ .

40ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2003050).
Έδρα Μαργαρίτι. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Μαργαριτίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μαργαριτίου του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από την εκλογέα ΛΑΔΙΑ ΟΛΓΑ έως την εκλογέα ΝΤΡΙΤΣΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ.

41ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2003050).
Έδρα Μαργαρίτι. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Μαργαριτίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μαργαριτίου του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από την εκλογέα ΝΩΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ έως την εκλογέα ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ .

42ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2003060).
Έδρα Μεσοβούνι. Κατάστημα ψηφοφορίας το πρώην Δημοτικό Σχολείο Μεσοβουνίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσοβουνίου του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ.

43ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ (Κωδ. Διαμ. 2003070).
Έδρα Σπαθαραίοι. Κατάστημα ψηφοφορίας το πρώην Δημοτικό Σχολείο Σπαθαραίων. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Σπαθαραίων του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ.

44ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμ. ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ – Συνοικισμός ΜΟΡΦΙΟ (Κωδ. Συνοικ. 2003071).
Έδρα ο συνοικισμός Μόρφιο της πρώην Κοινότητας Σπαθαραίων. Κατάστημα ψηφοφορίας το πρώην Δημοτικό Σχολείο του συνοικισμού Μορφίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο του συνοικισμού Μόρφιο της Δημοτικής Κοινότητας Σπαθαραίων του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ.

45ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2005010).
Έδρα Γεροπλάτανος. Κατάστημα ψηφοφορίας το πρώην Δημοτικό Σχολείο Γεροπλατάνου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Γεροπλατάνου του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ.

46ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΔΡΙΜΙΤΣΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2005020).
Έδρα Παραπόταμος. Κατάστημα ψηφοφορίας Αμφιθέατρο Σχολικού Κέντρου Παραποτάμου.
Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Δριμίτσας του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ.

47ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ (Κωδ. Διαμ. 2005030).
Έδρα Κορύτιανη. Κατάστημα ψηφοφορίας το πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Κορύτιανης. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Κορύτιανης του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ.

48ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2005040).
Έδρα Παραπόταμος. Κατάστημα ψηφοφορίας το Σχολικό Κέντρο Παραποτάμου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Παραποτάμου του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από την εκλογέα ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΙΩΣΗΦΙΝΑ έως τον εκλογέα ΚΙΑΠΕΣ ΜΙΧΑΗΛ.

49ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2005040).
Έδρα Παραπόταμος. Κατάστημα ψηφοφορίας το Σχολικό Κέντρο Παραποτάμου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Παραποτάμου του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από την εκλογέα ΚΟΛΙΟΓΙΑΝΝΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ έως την εκλογέα ΠΥΛΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ.

50ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2005040).
Έδρα Παραπόταμος. Κατάστημα ψηφοφορίας το Σχολικό Κέντρο Παραποτάμου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Παραποτάμου του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από την εκλογέα ΡΑΓΓΑ ΣΟΦΙΑ έως την εκλογέα ΧΡΙΣΤΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ.

51ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΔΡΑΜΕΣΗΣ (Κωδ. Διαμ. 2005050).
Έδρα Δράμεση. Κατάστημα ψηφοφορίας ο πρώην Αστυνομικός Σταθμός Αγ. Γεωργίου (Ρίζιανη). Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Δράμεσης του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ.

52ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΠΕΡΔΙΚΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2006010).
Έδρα Πέρδικα. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Πέρδικας. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας ΠΕΡΔΙΚΑΣ του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από την εκλογέα ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΙΡΗ έως ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ.

53ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΠΕΡΔΙΚΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2006010).
Έδρα Πέρδικα. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Πέρδικας. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας ΠΕΡΔΙΚΑΣ του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από την εκλογέα ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ έως ΛΟΥΚΑ ΥΒΟΝΗ.

54ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΠΕΡΔΙΚΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2006010).
Έδρα Πέρδικα. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Πέρδικας. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας ΠΕΡΔΙΚΑΣ του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από την εκλογέα ΜΑΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ έως την εκλογέα ΝΤΟΥΡΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ.

55ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΠΕΡΔΙΚΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2006010).
Έδρα Πέρδικα. Κατάστημα ψηφοφορίας το Γυμνάσιο Πέρδικας. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Κοινότητας ΠΕΡΔΙΚΑΣ του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από τον εκλογέα ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ έως τον εκλογέα ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

56ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΠΕΡΔΙΚΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2006010).
Έδρα Πέρδικα. Κατάστημα ψηφοφορίας το Γυμνάσιο Πέρδικας. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας ΠΕΡΔΙΚΑΣ του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από την εκλογέα ΣΤΑΘΟΠΟΎΛΟΥ ΔΑΦΝΗ έως την εκλογέα ΧΥΚΑ ΙΝΤΡΙΖ.

57ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2009010).
Έδρα Αργυρότοπος. Κατάστημα ψηφοφορίας το πρώην Δημοτικό Σχολείο Αργυροτόπου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Αργυροτόπου του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ.

58ο ΕκλογικόΤμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΥ-Συνοικισμός ΠΟΛΥΝΕΡΙ (Κωδ. Συνοικ. 2009011).
Έδρα ο συνοικισμός Πολυνέρι της πρώην Κοινότητας Αργυροτόπου. Κατάστημα ψηφοφορίας το πρώην Δημοτικό Σχολείο Πολυνερίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο του συνοικισμού «Πολυνέρι» της Δημοτικής Κοινότητας Αργυροτόπου του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ.

59ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2009020).
Έδρα Πλαταριά. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Πλαταριάς. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Πλαταριάς του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από τηνν εκλογέα ΑΗΔΟΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ έως την εκλογέα ΙΣΑΚ ΕΒΕΛΙΝ.

60ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2009020).
Έδρα Πλαταριά. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Πλαταριάς. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Πλαταριάς του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από την εκλογέα ΚΑΙΣΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ έως τον εκλογέα ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ.

61ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2009020).
Έδρα Πλαταριά. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Πλαταριάς. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Πλαταριάς του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από την εκλογέα ΠΑΝ ΣΟΦΙΑ έως τον εκλογέα ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.

62ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΣΥΒΟΤΩΝ (Κωδ. Διαμ. 2009030).
Έδρα Σύβοτα. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Συβότων. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Συβότων του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από την εκλογέα ΑΓΓΕΛΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ έως τον εκλογέα ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ.

63ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΣΥΒΟΤΩΝ (Κωδ. Διαμ. 2009030).
Έδρα Σύβοτα. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Συβότων. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Συβότων του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από την εκλογέα ΚΑΛΕΡΓΗ ΑΓΑΘΗ έως τον εκλογέα ΝΙΝΗΣ ΡΟΛΑΝΤ.

64ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΣΥΒΟΤΩΝ (Κωδ. Διαμ. 2009030).
Έδρα Σύβοτα. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Συβότων. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Συβότων του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, από την εκλογέα ΝΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ έως την εκλογέα ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΖΩΗ.

65ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2009040).
Έδρα Φασκομηλιά. Κατάστημα ψηφοφορίας το πρώην Δημοτικό Σχολείο Φασκομηλιάς. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Φασκομηλιάς του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ.

66ο ΕκλογικόΤμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑΣ-Συνοικισμός ΣΚΟΡΠΙΩΝΑ (Κωδ. Συνοικ. 2009041).
Έδρα ο συνοικισμός Σκορπιώνα της πρώην Κοινότητας Φασκομηλιάς. Κατάστημα ψηφοφορίας το πρώην Δημοτικό Σχολείο Σκορπιώνας. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο του συνοικισμού «Σκορπιώνα» της Δημοτικής Κοινότητας Φασκομηλιάς του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ.

 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

111ο ΕκλογικόΤμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2007010).
Έδρα Ασπροκκλήσι. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Ασπροκκλησίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Ασπροκκλησίου του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ, από την εκλογέα ΑΓΓΕΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ έως τον εκλογέα ΜΠΕΡΑΤΗΣ ΖΗΚΟΣ.

112ο ΕκλογικόΤμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2007010).
Έδρα Ασπροκκλήσι. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Ασπροκκλησίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Ασπροκκλησίου του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ, από τον εκλογέα ΜΠΟΚΟΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ έως την εκλογέα ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΑΝΗ.

113ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ (Κωδ. Διαμ. 2007020).
Έδρα Κεστρίνη. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Κεστρίνης. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Κεστρίνης του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

114ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΡΑΓΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2007030).
Έδρα Ράγιο. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Ραγίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Ραγίου του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

115ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΣΑΓΙΑΔΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2007040).
Έδρα Σαγιάδα. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Σαγιάδας. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Σαγιάδας του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ, από την εκλογέα ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ έως τον εκλογέα ΜΟΥΣΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.

116ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΣΑΓΙΑΔΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2007040).
Έδρα Σαγιάδα. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Σαγιάδας. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της δημοτικής Κοινότητας Σαγιάδας του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ, από την εκλογέα ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ έως την εκλογέα ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

Επίσης, στο ίδιο εκλογικό τμήμα θα ψηφίσουν και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ/τος 26/2012 και ειδικότερα το προσωπικό του Λιμενικού Σταθμού Σαγιάδας καθώς το προσωπικό του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Σαγιάδας

117ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΣΜΕΡΤΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2007050).
Έδρα Σμέρτο. Κατάστημα ψηφοφορίας το πρώην Δημοτικό Σχολείο Σμέρτου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Σμέρτου του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

118ο ΕκλογικόΤμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2010010).
Έδρα Άγιος Νικόλαος. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

119ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (Κωδ. Διαμ. 2010020).
Έδρα Άγιοι Πάντες. Κατάστημα ψηφοφορίας το πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Αγίων Πάντων. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Πάντων του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

120ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΑΕΤΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2010030).
Έδρα Αετός. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Αετού. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Αετού του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

121ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ (Κωδ. Διαμ. 2010040).
Έδρα Αμπελώνας. Κατάστημα ψηφοφορίας το Πολιτιστικό Κέντρο Αμπελώνος. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελώνος του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

122ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2010050).
Έδρα Αναβρυτός. Κατάστημα ψηφοφορίας το Κοινοτικό Κατάστημα Αναβρυτού. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Αναβρυτού του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

123ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΑΧΛΑΔΕΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2010060).
Έδρα Αχλαδέα. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Αχλαδέας. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Αχλαδέας του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

124ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΒΑΒΟΥΡΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2010070).
Έδρα Βαβούρι. Κατάστημα ψηφοφορίας Αίθουσα Εκδηλώσεων δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Χριστοφόρου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Βαβουρίου του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

125ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΒΡΥΣΕΛΛΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2010080).
Έδρα Βρυσέλλα. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Βρυσέλλας. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Βρυσέλλας του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

126ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2010090).
Έδρα Γαρδίκι. Κατάστημα ψηφοφορίας το Κοινοτικό Κατάστημα Γαρδικίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Γαρδικίου του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

127ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΓΙΡΟΜΕΡΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2010100).
Έδρα Γιρομέρι. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Γιρομερίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Γιρομερίου του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

128ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΓΟΛΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2010110).
Έδρα Γολά. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Γολάς. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Γολάς του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

129ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2010120).
Έδρα Καλλιθέα. Κατάστημα ψηφοφορίας το Κοινοτικό Κατάστημα Καλλιθέας. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθέας του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

130ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΚΑΤΩ ΞΕΧΩΡΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2010130).
Έδρα ο συνοικισμός Ποταμιά της πρώην Κοινότητας Κάτω Ξεχώρου. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Ποταμιάς. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Ξεχώρου του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

131ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΚΕΡΑΜΙΤΣΗΣ(Κωδ. Διαμ. 2010140).
Έδρα Κεραμίτσα. Κατάστημα ψηφοφορίας το Πολιτιστικό Κέντρο Κεραμίτσης. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Κεραμίτσης του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

132ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2010150).
Έδρα Κερασοχώρι. Κατάστημα ψηφοφορίας το Κυλικείο που βρίσκεται δίπλα στο Κοινοτικό Γραφείο. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Κερασοχωρίου του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

133ο ΕκλογικόΤμήμα: Εκλογικό Διαμ. ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ – Συνοικ. ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ (Κωδ. Διαμ. 2010151).
Έδρα ο συνοικισμός Μαυρονέρι της πρώην Κοινότητας Κερασοχωρίου. Κατάστημα ψηφοφορίας το Γραφείο της Αδελφότητας Μαυρονεριτών Αθηνών. Σ’αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο του συνοικισμού «Μαυρονέρι» της Δημοτικής Κοινότητας Κερασοχωρίου του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

134ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2010160).
Έδρα Κεφαλοχώρι. Κατάστημα ψηφοφορίας ο Ξενώνας Κεφαλοχωρίου (πρώην Δημοτικό Σχολείο Κεφαλοχωρίου). Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Κεφαλοχωρίου του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

135ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2010170).
Έδρα Κοκκινιά. Κατάστημα ψηφοφορίας το Κοινοτικό Γραφείο Κοκκινιάς. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Κοκκινιάς του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

136ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΚΟΚΚΙΝΟΛΙΘΑΡΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2010180).
Έδρα ο συνοικισμός Κοκκινολιθάρι της πρώην Κοινότητας Κοκκινολιθαρίου. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Κοκκινολιθαρίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Κοκκινολιθαρίου του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

137ο ΕκλογικόΤμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΚΟΚΚΙΝΟΛΙΘΑΡΙΟΥ–Συνοικ. ΝΕΡΟΧΩΡΙ (Κωδ. Συνοικ. 2010181).
Έδρα ο συνοικισμός Νεροχώρι της πρώην κοινότητας Κοκκινολιθαρίου. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο του συνοικισμού Νεροχωρίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο του συνοικισμού «Νεροχώρι» της Δημοτικής Κοινότητας Κοκκινολιθαρίου του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

138ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΚΟΥΡΕΜΑΔΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2010190).
Έδρα Κουρεμάδι. Κατάστημα ψηφοφορίας το πρώην Δημοτικό Σχολείο Κουρεμαδίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Κουρεμαδίου του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

139ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2010200).
Έδρα Κρυονέρι. Κατάστημα ψηφοφορίας ο Ξενώνας Κοινότητας Κρυονερίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

140ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2010210).
Έδρα Κυπάρισσο. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Κυπαρίσσου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Κυπαρίσσου του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

141ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2010220).
Έδρα Λεπτοκαρυά. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Λεπτοκαρυάς. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Λεπτοκαρυάς του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

142ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΛΙΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2010230).
Έδρα Λιά. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Λιά. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Λιά του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

143ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΛΙΣΤΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2010240).
Έδρα Λίστα. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Λίστας. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Λίστας του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

144ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΜΑΛΟΥΝΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2010250).
Έδρα Μαλούνι. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Μαλουνίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μαλουνίου του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

145ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΜΗΛΕΑΣ (Κωδ. Διαμ. 2010260).
Έδρα Μηλέα. Κατάστημα ψηφοφορίας το Ξενώνας Μηλέας. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μηλέας του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

146ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΞΕΧΩΡΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2010270).
Έδρα Ξέχωρο. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Ξεχώρου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Ξεχώρου του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

147ο ΕκλογικόΤμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ (Κωδ.Διαμ.2010280).
Έδρα Παλαιοκκλήσι. Κατάστημα ψηφοφορίας το Γραφείο Κοινότητας Παλλαιοκκλησίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Παλλαιοκκλησίου του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

148ο ΕκλογικόΤμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2010290).
Έδρα Παλαιοχώρι. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

149ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΠΑΛΑΜΠΑ (Κωδ. Διαμ. 2010300).
Έδρα Παλαμπάς. Κατάστημα ψηφοφορίας το Κοινοτικό Γραφείο Παλαμπά. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Παλαμπά του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

150ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΩΝ (Κωδ. Διαμ. 2010310).
Έδρα Πηγαδούλια. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Πηγαδουλίων. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Πηγαδουλίων του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

151ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΠΛΑΙΣΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2010320).
Έδρα Πλαίσιο. Κατάστημα ψηφοφορίας το Κοινοτικό Κατάστημα Πλαισίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Πλαισίου του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

152ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΠΛΑΤΑΝΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2010330).
Έδρα Πλάτανος. Κατάστημα ψηφοφορίας το Κοινοτικό Κατάστημα Πλατάνου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Πλατάνου του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

153ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΡΑΒΕΝΗΣ (Κωδ. Διαμ. 2010340).
Έδρα Ραβενή. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Ραβενής. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Ραβενής του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

154ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΡΙΖΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2010350).
Έδρα Ριζό. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Ριζού. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Ριζού του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

155ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΣΙΔΕΡΗΣ (Κωδ. Διαμ. 2010360).
Έδρα Σίδερη. Κατάστημα ψηφοφορίας το Κοινοτικό Κατάστημα Σίδερης. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Σίδερης του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

156ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΤΡΙΚΟΡΥΦΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2010370).
Έδρα Τρικόρυφο. Κατάστημα ψηφοφορίας το πρώην Δημοτικό Σχολείο Τρικορύφου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Τρικορύφου του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

157ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΤΣΑΜΑΝΤΑ (Κωδ. Διαμ. 2010380).
Έδρα Τσαμαντάς. Κατάστημα ψηφοφορίας το κτίριο της Τοπικής Κοινότητας Τσαμαντά, που βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Τσαμαντά του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.
158ο Εκλογικό Τμήμα: ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ (Κωδ. Διαμ. 2010390).
Έδρα Φανερωμένη. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Φανερωμένης. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Φανερωμένης του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

159ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΦΙΛΙΑΤΩΝ (Κωδ. Διαμ. 2010400).
Έδρα Φιλιάτες. Κατάστημα ψηφοφορίας το Α΄ Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατών. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Φιλιατών του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ, από τον εκλογέα ΑΒΝΤΟΥΛΛΑ ΓΙΩΡΓΟΣ έως τον εκλογέα ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ.
Επίσης, στο ίδιο εκλογικό τμήμα θα ψηφίσουν και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ/τος 26/2012 και ειδικότερα το προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος Φιλιατών.

160ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΦΙΛΙΑΤΩΝ (Κωδ. Διαμ. 2010400).
Έδρα Φιλιάτες. Κατάστημα ψηφοφορίας το Α΄Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατών. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Φιλιατών του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ, από την εκλογέα ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ έως την εκλογέα ΛΩΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
Επίσης, στο ίδιο εκλογικό τμήμα θα ψηφίσουν και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ/τος 26/2012 του Α΄ Τ.Σ.Φ. Φιλιατών.

161ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΦΙΛΙΑΤΩΝ (Κωδ. Διαμ. 2010400).
Έδρα Φιλιάτες. Κατάστημα ψηφοφορίας το Β΄ Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατών. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Φιλιατών του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ, από τον εκλογέα ΜΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ έως την εκλογέα ΝΑΤΣΙΟΥ ΓΙΟΛΑΝΤΑ.

162o Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΦΙΛΙΑΤΩΝ (Κωδ. Διαμ. 2010400).
Έδρα Φιλιάτες. Κατάστημα ψηφοφορίας το Β΄ Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατών. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Φιλιατών του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ, από την εκλογέα ΝΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ έως ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
Επίσης, στο ίδιο εκλογικό τμήμα θα ψηφίσουν και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ/τος 26/2012 της 11004
Μονάδας

163ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΦΙΛΙΑΤΩΝ (Κωδ. Διαμ. 2010400).
Έδρα Φιλιάτες. Κατάστημα ψηφοφορίας το Β΄ Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατών. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Φιλιατών του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ, από τον εκλογέα ΣΡΑΝΚ ΜΠΕΤΙΝΑ έως την εκλογέα ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ.

164ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΦΙΛΙΑΤΩΝ – Συνοικισμός ΕΛΑΙΑ(Κωδ. Συνοικ. 2010401).
Έδρα ο συνοικισμός Ελαία του Δήμου Φιλιατών. Κατάστημα ψηφοφορίας αίθουσα συνεδριάσεων ΤΟΕΒ Ελαίας
– Φοινικίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο του συνοικισμού «Ελαία» της Δημοτικής Κοινότητας Φιλιατών του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

165ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΦΟΙΝΙΚΙΟΥ (Κωδ. Διαμ. 2010410).
Έδρα Φοινίκι. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Φοινικίου. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Φοινικίου του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

166ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα ΧΑΡΑΥΓΗΣ (Κωδ. Διαμ. 2010420).
Έδρα Χαραυγή. Κατάστημα ψηφοφορίας το Δημοτικό Σχολείο Χαραυγής. Σ’ αυτό θα ψηφίσουν οι εκλογείς, ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ, οι γραμμένοι στον βασικό εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Χαραυγής του Δήμου ΦΙΛΙΑΤΩΝ.In this article

Join the Conversation