Υπογράφτηκε η σύμβαση των 429.000€ για την πρόσβαση σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Δελτίο τύπου

Υπογράφηκε σήμερα στο Δημαρχείο Σουλίου η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ», προϋπολογισμού 429.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020».

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση ένταξης του εν λόγω έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στις 29-09-2022.

Η μελέτη του έργου, που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Σουλίου, αφορά σε βελτίωση υφιστάμενων οδών πρόσβασης σε γεωργικές/κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Παραμυθιάς. Η πρόταση περιλαμβάνει παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την προσβασιμότητα του αγροτοκτηνοτροφικού πληθυσμού από και προς τα αγροκτήματα, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και την ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.

Ειδικότερα οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν τμηματικά, σε υφιστάμενη αγροτική οδοποιία στις περιοχές των αναδασμών Νεοχωρίου, Κυρά Παναγιάς-Καρβουναρίου και στο αγρόκτημα των κοινοτήτων Καρβουναρίου και Ξηρολόφου. Το συνολικό μήκος των παρεμβάσεων ανέρχεται σε 3.2Km περίπου.
Η σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Σουλίου κ. Ιωάννη Σπ. Καραγιάννη, αφενός, ενεργώντας ως εκπρόσωπος του Δήμου και του κ. Κασσαβού Ιωάννη του Χρήστου, αφετέρου, με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της ομώνυμης Τεχνικής Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει καθοριστεί σε διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.In this article

Join the Conversation