Σήμερα και αύριο, ζωγραφίζουμε την πόλη μας…

Στον πεζόδρομο

Μία δράση του Δήμου Σουλίου σέ συνεργασία με τον εμπορικό σύλλογο τούς ενεργούς πολίτες το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων Δημοτικού σχολείου Παραμυθιάς, την τοπική Κοινότητα καθώς και εθελοντές
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!