Αιτήσεις εμπόρων για την εμποροπανηγύρη της Γλυκής

Οι ενδιαφερόμενοι έμποροι για συμμετοχή στην εμποροπανηγύρη της Γλυκής, θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις με τα παρακάτω προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέχρι 25 Ιουλίου 2011  στα γραφεία του Δήμου στην...

Οι ενδιαφερόμενοι έμποροι για συμμετοχή στην εμποροπανηγύρη της Γλυκής, θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις με τα παρακάτω προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέχρι 25 Ιουλίου 2011  στα γραφεία του Δήμου στην Παραμυθιά, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δημόσια κλήρωση, που θα γίνει στις 29 Ιουλίου 2011 και ώρα 12.00 από το Δημοτικό Συμβούλιο.

1.Αστυνομικό δελτίο ταυτότητας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδεια παραμονής (για τους αλλοδαπούς).
2.Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (για αλλοδαπούς).
3.Ταμειακή απόδειξη έτους 2011.
4.Έναρξη από την εφορεία.
5.Βεβαίωση εγγραφής σε ασφαλιστικό φορέα.
6.Βιβλιάριο υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίμων.
7.Υπεύθυνη δήλωση για κατοχή πυροσβεστήρα.
8.Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών αποδέχεται τα όσα αναγράφονται στην παράγραφο 14 του κανονισμού λειτουργίας.
9.Παράβολο υπέρ του Δήμου για κάθε αίτηση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη αξίας είκοσι (20) ΕΥΡΩ, που θα προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Σουλίου. (Σε περίπτωση κλήρωσης το ανωτέρω ποσό δε θα υπολογιστεί ως προκαταβολή η μέρος του μισθώματος. Σε περίπτωση μη κλήρωσης το ανωτέρω ποσό δεν επιστρέφεται).

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!