Στον πυλώνα ανάπτυξης “Πράσινη Μετάβαση” η πρόταση για το δίκτυο μονοπατιών του δήμου Σουλίου, πρ. 451.000€

Τα τέσσερα μονοπάτια που αφορά

Στην υποβολή πρότασης στον πυλώνα ανάπτυξης “Πράσινη Μετάβαση” του άξονα προτεραιότητας “Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στη κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας” προχωράει ο Δήμος Σουλίου για την αναβάθμιση του δικτύου μονοπατιών

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, μαζί με τις δράσεις προβολής, ερμηνείας περιβάλλοντος και ενημέρωσης επισκεπτών, φτάνει τις 451.000€, και αφορά τις εξής διαδρομές:

  • Πύργος Κούλια – Νότια είσοδο κάστρου Παραμυθιάς
  • Κοινότητα Σαμονίδας – Γέφυρα Ντάλα (συμβολή Τσαγγαριώτικου ρέματος με ποταμό Αχέροντα) – Τεμάχιο Αγροκτήματος 21 Γλυκή
  • Κοινότητα Ελαταριάς – Αναρριχητικό πεδίο – Κορυφή Χιονίστρα
  • Πολύδροσο – θεση Τζούρλοβο – θέση Παρκιό

H σχετική μελέτη εγκρίθηκε και παραλήφθηκε στην τελευταία συνεδρίαση της οικονομική επιτροπής και εκτός τις παρεμβάσεις βελτίωσης και σήμανσης, προβλέπει παραγωγή ψηφιακού συστήματος ερμηνείας για έξυπνες συσκευές, υπαίθριους χώρους ερμηνείας περιβάλλοντος, παραγωγή εντύπων, σχεδιασμό ιστοσελίδας καθώς και δράσεις προβολής.
In this article

Join the Conversation