2 θεσεις μαθητών ΕΠΑΛ στον Δήμο Σουλίου στο πλαίσιο του προγράμματος “Μεταλυκειακο έτος – τάξη μαθητείας”

Ειδικότητας Τεχνικού Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση του  προγραμματος “Μεταλυκειακού έτους – τάξη μαθητείας”, συμμετέχει για πρώτη φορά ο Δήμος Σουλίου και στο πλαίσιο αυτό, 2 μαθητές του ΕΠΑΛ Παραμυθιάς θα συμμετέχουν σρ πρόγραμμα μάθησης στον εργασιακό χώρο του Δήμου.

Το πρόγραμμα του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας έχει συνολική διάρκεια έντεκα (11) μήνες, αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται την 31η Ιουλίου του επομένου έτους και ειναι διάρκειας 8 ωρών την ημέρα

Οι 2 μαθητές του ΕΠΑΛ θα εχουν ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση, που ορίζεται στο 95% επί του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο».In this article

Join the Conversation