Υποτροφίες σε Θεσπρωτούς για σπουδές στον όμιλο “Ξυνή “

Τα δικαιολογητικά

Η Περιφέρεια Ηπείρου ανταποκρινόμενη στην πρωτοβουλία του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ, για την προσφορά 9 υποτροφιών ανά Περιφέρεια, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά από την Τρίτη 4-7-2023 έως την Παρασκευή 25-8-2023 από τις 8.00π.μ. έως τις 14.00 ως εξής:

Π.Ε. Θεσπρωτίας : στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διοικητήριο Π.Ε. Θεσπρωτίας ,Π.Τσαλδάρη 18,Ηγουμενίτσα (τηλ. 2665360185, 2665360184)

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν είναι :

  • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2022 καθώς και φωτοαντίγραφο του τελευταίου Ε9.
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας γονέα ή κηδεμόνα.
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ενδιαφερόμενου τέκνου.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου εκπαίδευσης (λυκείου).

Για τα λοιπά κοινωνικά κριτήρια :

  • Κάρτα ανεργίας γονέων (αν υπάρχει).
  • Διαζευκτήριο ή αγωγή διαζυγίου και απόφαση επιμέλειας τέκνων (για μονογονεϊκές οικογένειες ).
  • Φωτοαντίγραφο γνωμάτευσης ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% (αν υπάρχει).

Η επιλογή θα γίνει από Επιτροπή της Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, αφού ληφθούν υπόψιν όλα τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω υποτροφίες αφορούν την φοίτηση στους κύκλους σπουδών και όχι την κάλυψη εξόδων διαμονής και διατροφής.In this article

Join the Conversation