Τα εφημερεύοντα – διανυκτερεύοντα φαρμακεία της Παραμυθιάς για τον Ιούλιο

Πίνακας

Το πρόγραμμα για τα εφημερεύοντα – διανυκτερεύοντα φαρμακεία της Παραμυθιάς για τον Ιούλιο του 2023.

Ωράριο λειτουργίας: 08:00 το πρωί έως 08:00 το πρωί της επόμενης ημέρας. Μετά τις 23:00 το κοινό θα εξυπηρετείται μόνο με ιατρική συνταγή.

1.7ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΓεννηματά 10 · 2666023800
2.7ΣΟΥΦΗΚ. Καραμανλή 45 · 2666022901
3.7ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣΚ. Καραμανλή 80 · 2666022835
4.7ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ.Ζωγράφου 1 · 2666023010
5.7ΧΟΒΟΛΟΥΚ. Καραμανλή · 2666022880
6.7ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΓεννηματά 10 · 2666023800
7.7ΣΟΥΦΗΚ. Καραμανλή 45 · 2666022901
8.7ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣΚ. Καραμανλή 80 · 2666022835
9.7ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ.Ζωγράφου 1 · 2666023010
10.7ΧΟΒΟΛΟΥΚ. Καραμανλή · 2666022880
11.7ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΓεννηματά 10 · 2666023800
12.7ΣΟΥΦΗΚ. Καραμανλή 45 · 2666022901
13.7ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣΚ. Καραμανλή 80 · 2666022835
14.7ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ.Ζωγράφου 1 · 2666023010
15.7ΧΟΒΟΛΟΥΚ. Καραμανλή · 2666022880
16.7ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΓεννηματά 10 · 2666023800
17.7ΣΟΥΦΗΚ. Καραμανλή 45 · 2666022901
18.7ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣΚ. Καραμανλή 80 · 2666022835
19.7ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ.Ζωγράφου 1 · 2666023010
20.7ΧΟΒΟΛΟΥΚ. Καραμανλή · 2666022880
21.7ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΓεννηματά 10 · 2666023800
22.7ΣΟΥΦΗΚ. Καραμανλή 45 · 2666022901
23.7ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣΚ. Καραμανλή 80 · 2666022835
24.7ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ.Ζωγράφου 1 · 2666023010
25.7ΧΟΒΟΛΟΥΚ. Καραμανλή · 2666022880
26.7ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΓεννηματά 10 · 2666023800
27.7ΣΟΥΦΗΚ. Καραμανλή 45 · 2666022901
28.7ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣΚ. Καραμανλή 80 · 2666022835
29.7ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ.Ζωγράφου 1 · 2666023010
30.7ΧΟΒΟΛΟΥΚ. Καραμανλή · 2666022880
31.7ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΓεννηματά 10 · 2666023800In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!