Σε Διαβούλευση ο Κανονισμος Αποχέτευσης της Παραμυθιάς

Μέχρι και την Κυριακή

Ο Δήμος Σουλίου θέτει από σήμερα 7/7/2023 ημέρα Παρασκευή, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τον Κανονισμό Αποχέτευσης Δήμου Σουλίου. Τα όρια εξυπηρέτησης του δικτύου αποχέτευσης αφορούν τις κοινότητες Παραμυθιάς και Καρυωτίου. Στην κοινότητα Παραμυθιάς περιλαμβάνονται και οι οικισμοί Αγ. Γεωργίου και Αγ. Δονάτου.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 16/7/2023.

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, κοινωνικός φορέας και επαγγελματίας του Δήμου καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των προτεινόμενων διατάξεων

Τα σχόλια και οι προτάσεις μπορούν να αποστέλλονται εντός την καθορισμένης προθεσμίας, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] είτε σε έντυπη μορφή στη ταχυδρομική διεύθυνση: «Δήμος Σουλίου, Κ. Καραμανλή 179, 46200, Παραμυθιά» με τη σημείωση «Δημόσια Διαβούλευση Κανονισμού Αποχέτευσης» και θα αναρτώνται στη καρτέλα της διαβούλευσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Κατεβάστε απο εδω το Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας του Δικτύου Αποχέτευσης από εδώ.In this article

Join the Conversation