Το ΕΚΑΒ ευχαριστεί το φαρμακείο “Γιαννόπουλου” για δωρεά ιατρικού υλικού

Επιστολή

Tο σωματείο E.K.A.B. Ηπείρου 7ης Περιφέρειας και το E.K.A.B. Παραμυθιάς, ευχαριστεί θερμά τον κ. Γιαννόπουλο Άγγελο για την ευγενική του προσφορά, να δωρίσει το φαρμακείο του, στο E.K.A.B. Παραμυθιάς τεστ και ταινίες ζάχαρου.

Κάθε τέτοια προσφορά αποτελεί έμπρακτη απόδειξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης στο δύσκολο έργο μας.

Η παρούσα επιστολή ειναι μια ελάχιστη ένδειξη εκτίμησης εναντι της αξιόλογης και αξιέπαινης πράξης σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΖΩΗΣIn this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!