Ερωτήσεις του προέδρου της Παραμυθιάς για την ανακύκλωση και το νεο απορριμματοφόρο

Ανοιχτή επιστολή

Τον Μάρτιο παραλάβαμε το νέο απορριμματοφόρο ανακύκλωσης με αποτέλεσμα να φύγουν από πολλές γειτονιές ο κάδος ανακύκλωσης.

Ρωτάμε τον δήμο; Για ποιον λόγο η προμήθεια του νέου απορριμματοφόρου ανακύκλωσης έγινε με λάθος προδιαγραφές με αποτέλεσμα να μην μπορεί να περνάει από τα στενά της πόλης μας.

Τελικά θέλουμε να γίνεται ανακύκλωση η απλά σε κάθε προεκλογικό φυλλάδιο να κοροϊδεύουμε τους πολίτες.In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!