Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσπρωτίας

Με  ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2011, η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσπρωτίας. Κατά την διάρκεια της συνέλευσης έγινε λεπτομερής απολογισμός των πεπραγμένων του...

Με  ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2011, η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσπρωτίας.

Κατά την διάρκεια της συνέλευσης έγινε λεπτομερής απολογισμός των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2010, έγινε ανάλυση των στοιχείων του Ισολογισμού, διαβάστηκε η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτού  και αναπτύχθηκε το στρατηγικό Σχέδιο Δράσης και ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2011 και 2012.  Έγινε λεπτομερής ενημέρωση για την κατάσταση της εταιρείας «ΔΩΔΩΝΗ» και την προσπάθεια των Ενώσεων της Ηπείρου για την διατήρηση του συνεταιριστικού χαρακτήρα της, σε οποιαδήποτε προσπάθεια για πώληση εκ μέρους της ΑΤΕ. Επίσης έγινε ενημέρωση σχετικά με την αναδιοργάνωση των συνεταιριστικών οργανώσεων που προωθεί ο νέος Νόμος και τις κατευθύνσεις που προωθεί το συνεταιριστικό κίνημα και τις αντίστοιχες νέες οργανωτικές αλλαγές που προωθούνται.

Η έγκριση των πεπραγμένων και του σχεδίου δράσης καθώς και οι δημιουργικές τοποθετήσεις εκ μέρους των αντιπροσώπων των Συνεταιρισμών της Θεσπρωτίας που έλαβαν μέρος προσέδωσε μία ιδιαίτερη νότα αισιοδοξίας για το μέλλον του αγροτικού κόσμου του Νομού μας.

Η ΕΑΣ Θεσπρωτίας είναι μια από  τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του  Νομού μας με καταστήματα Γεωργικών Εφοδίων, Σούπερ Μάρκετ, μονάδα ξήρανσης και συγκέντρωσης καλαμποκιού, υπηρεσίες διαχείρισης δικαιωμάτων ΟΣΔΕ, ασφαλιστικές και λογιστικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και ένα συσκευαστήριο ακτινιδίων και εσπεριδοειδών. Όλες οι δραστηριότητες της Ένωσης κινούνται θετικά, αποτελώντας μια σταθερή βάση για την δυναμική ανάπτυξη της. Μια ανάπτυξη που περιλαμβάνει:

  • Συμμετοχή της Ένωσης στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με την δημιουργία ενός δικτύου Φωτοβολταϊκών Πάρκων συνολικής ισχύος 5,5 MW. Πρόκειται για μία συνολική επένδυση 16 εκατ. Ευρώ με δημιουργία σημαντικού εισοδήματος για πολλούς αγρότες του Νομού μας.
  • Συμμετοχή της Ένωσης στην Πράσινη , Αειφόρο Ανάπτυξη με τον σχεδιασμό και υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου με εφαρμογή πράσινης βιοτεχνολογίας με κανόνες αειφόρου «Πράσινης» ανάπτυξης, με ύπαρξη καινοτομίας, με συμμετοχή της κοινωνίας της Γνώσης, με παραγωγή ποιοτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
  • Βελτίωση και επέκταση  των υπαρχουσών δραστηριοτήτων με στόχο την μείωση των κόστους των Γεωργικών Εφοδίων, την διατήρηση χαμηλών τιμών καταναλωτή και την αύξηση των υπηρεσιών που η Ένωση παρέχει στους αγρότες, με έμφαση στην αύξηση της ποιότητας με αντίστοιχη αναγνωρισμένη πιστοποίηση.
  • Αξιοποίηση της σημαντικής ακίνητης περιουσίας της Ένωσης στην κατεύθυνση της δημιουργίας πρόσθετων πόρων οικονομικής ανάπτυξης.

Έχουμε  την δύναμη να παράγουμε, έχουμε την  δύναμη να σκεπτόμαστε, έχουμε την δύναμη να πρωτοπορούμε, έχουμε την δύναμη να επιτυγχάνουμε. Γι αυτό μέσα στην σημερινή οικονομική κρίση είμαστε αισιόδοξοι.

ΕΑΣ Θεσπρωτίας

In this article

Join the Conversation