Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή στον Ξηρόλοφο Παραμυθιάς

Απο 10 μέχρι 13:30 στο Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας