Σε Εκλογές το Επιμελητήριο για το νεο ΔΣ

Ανακοίνωση

Καλείστε να συμμετέχετε στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14.06.2023 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

1ον: Έγκριση Πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης ΔΣ.
2ον: Ενημέρωση για τις δραστηριότητες της Δ.Ε. από το προηγούμενο Δ.Σ.
3ον: Ενημέρωση εκπροσώπων Επιμελητηρίου για την συμμετοχή τους σε Επιτροπές.
4ον: Έγκριση Ισολογισμού και Φύλλου/ Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών, Οικονομικού Απολογισμού, Λογ/σμού Γεν. Εκμετάλλευσης, Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως & Προσαρτήματος έτους 2022.
5ον: Καθορισμός Εδρών στο Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας.
6ον: Τρέχοντα θέματα




In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!