2.800.000 ευρώ στη Θεσπρωτία από το ΙNTERREG Ελλάδας – Ιταλίας

Την Παρασκευή 15 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα η συνεδρίαση της Επιτροπής παρακολούθησης του ΙNTERREG Ελλάδα – Ιταλία όπου παρουσιάστηκαν οι προτάσεις που είχαν εγκριθεί.Στην συνεδρίαση εκ μέρους της...

 

1.INNOVOIL (Aκρωνύμιο) «Εφαρμογή καινοτόμου πρωτοκόλλου ρύθμισης των προδιαγραφών του αγνού παρθένου ελαιολάδου» προϋπολογισμός δράσης 1.604.100 ευρώ.Η πρόταση κατετέθη με αριθμ. πρωτ. 8222/4-11-2009 και συμμετέχει η πρώην Νομαρχία Θεσπρωτίας και νυν Περιφερειακή Ενότητα με προϋπολογισμό 96.800 ευρώ.
2. ADRION – ART «Μοντέρνα τέχνη στις διασυνοριακές Περιφέρειες Ελλάδας και Ιταλίας» Προϋπολογισμούς δράσης 655.000 ευρώ.Η πρόταση κατετέθη με αριθμ. πρωτ. 8212/4-11-2009 και συμμετέχει ο Δήμος Ηγουμενίτσας με προϋπολογισμό 105.000 ευρώ.
3. URBANETS «Αειφόρος διαχείριση αστικών δικτύων με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.Προϋπολογισμός δράσης 1.635.000 ευρώ.Η πρόταση κατετέθη με αριθμ. πρωτ.8374/6-11-2009 και συμμετέχει ο Δήμος Ηγουμενίτσας ως επικεφαλής εταίρος, με προϋπολογισμό 855.000 ευρώ.
4.Net. L.A.M «Δημιουργία δικτύου εξυπηρέτησης των μαρίνων ιστιοφόρων της νότιας Αδριατικής και του Ιονίου».Προϋπολογισμός δράσης 943.215 ευρώ.H πρόταση κατετέθη με αριθμ. πρωτ. 8481/10-11-2009 και συμμετέχουν ο Δήμος Ηγουμενίτσας με προϋπολογισμό 51.712 ευρώ και η Ο.Λ.ΗΓ Α.Ε με προϋπολογισμό 103.477 ευρώ.
5.VOL. NET «Δικτύωση εθελοντικών φορέων για την προστασία και πρόληψη Φυσικών Καταστροφών με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Η/Υ.Προϋπολογισμός δράσης 1.583.000 ευρώ.Η πρόταση κατετέθη με αριθμ. πρώτ. 8365/6-11-2009 και συμμετέχει η Τ.Ε.Δ.Κ Θεσπρωτίας με προϋπολογισμό 363.600 ευρώ.
6. BRIDGE.TRAD «Γέφυρες της Ιστορίας και της παράδοσης».Προϋπολογισμός δράσης 1.597.600 ευρώ.H πρόταση κατετέθη με αριθμ. πρώτ. 8369/6-11-2009 και συμμετέχει η Τ.Ε.Δ.Κ Θεσπρωτίας ως επικεφαλής εταίρος με προϋπολογισμό 479.000 ευρώ.
7. Thiropedia «Διαδραστικές ψηφιακές υπηρεσίες για προώθηση της φυσικής κληρονομιάς και του αειφόρου κυνηγιού.Προϋπολογισμός δράσης 487.800 ευρώ.Η πρόταση κατετέθη με αριθμ. 8059/2/11/2009 και συμμετέχει η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και νυν Περιφερειακή Ενότητα με προϋπολογισμό 43.600 ευρώ.
8. GAIA «Ενοποιημένη αυτόματη ανταλλαγή λιμενικών πληροφοριών».Προϋπολογισμού 1.999.500ευρώ.Η πρόταση κατετέθη με αριθμ. πρωτ. 8471/10-11-2009 και συμμετέχει η Ο.Λ.ΗΓ Α.Ε με προϋπολογισμό 351.000 ευρώ.
9. GREΤA «Πηγές γεωγραφικών πληροφοριών για περιβαλλοντικές και τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές».Η πρόταση κατετέθη με αριθμ. πρωτ 8225/4-11-2009 και συμμετέχει η Ο.Λ.ΗΓ Α.Ε με προϋπολογισμό 350.000 ευρώ
Μετά το τέλος της συνεδρίασης ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας κ. Πιτούλης Θωμάς δήλωσε« Ως πρώην Δήμαρχος Ηγουμενίτσας και ως πρόεδρος της Τ.Ε.Δ.Κ Θεσπρωτίας νοιώθω ικανοποιημένος για την έγκριση των προτάσεων που είχαμε υποβάλλει το 2009.Είναι πολύ σημαντικό αυτή την εποχή που ο Εθνικός κουμπαράς έχει στερέψει να μπορούμε στα πλαίσια του προγράμματος ΙΝΤΕRREG Ελλάδα – Ιταλία να αξιοποιήσουμε Ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους δυο εκατομμυρίων εφτακοσίων χιλιάδων ευρώ για την ανάπτυξη της Θεσπρωτίας και της Ηπείρου».

In this article

Join the Conversation