Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών

Για την προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών συνολικής αξίας 50.000 ευρώ προκηρύχτηκε από το Δημαρχείο διαγωνισμός προσφορών. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25 Ιουλίου, ενώ απαιτείται από τους...

Για την προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών συνολικής αξίας 50.000 ευρώ προκηρύχτηκε από το Δημαρχείο διαγωνισμός προσφορών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25 Ιουλίου, ενώ απαιτείται από τους ενδιαφερομένους η κατάθεση εγγυητικής επιστολής αξίας 2.500 €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το διαγωνισμό από το Δημαρχείο στη Παραμυθία, ενώ πληροφορίες μπορούν να πάρουν στο 2666360129.

In this article

Join the Conversation