473.000€ για το αποχετευτικό Παραμυθιάς και για τον δρομο Γλυκής Τσαγγάρι απο την Περιφέρεια

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή κατακύρωσε τους διαγωνισμούς έργων για αποκαταστάσεις ζημιών και βελτίωση οδικών υποδομών, οπως για επείγουσες εργασίες στο υπό κατασκευή αποχετευτικό της Παραμυθιάς και την βελτίωση σημείων της οδου Γλυκης Τσαγγάρι

Ποιο συγκεκριμένα:

• «Επείγουσες εργασίες για τη λειτουργία του αποχετευτικού έργου και της εγκατάστασης επεξεργασίας ακαθάρτων στο Δ.Δ. Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου», προϋπολογισμού € 225.000. Ανάδοχος: ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ

• «Ασφαλτικές εργασίες στην επαρχιακή οδό Γλυκή – Τσαγγάρι», προϋπολογισμού € 248.000. Ανάδοχος ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.In this article

Join the Conversation