Επανέρχεται στο αίτημα για την προσθήκη της Παραμυθιάς στην ονομασία του Δήμου

Επιστολή - αίτημα προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλιου