Σύστημα αυτόματου σταθμού παρακολούθησης υδάτων στον Καλαμά απο το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

Επίσης θα τοποθετηθούν στον Λούρο, τον Άραχθο και τον Αώο

Ένα σύστημα αυτόματων σταθμών παρακολούθησης υδάτων πρόκειται να τοποθετήσει στα ποτάμια της Ηπείρου με έμφαση στον Καλαμά, τον Λούρο, τον Άραχθο και τον Αώο, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών στο πλαίσιο της παρακολούθησης των ποιοτικών παραμέτρων του ύδατος.

Το ΕΛΚΕΘΕ είναι ο εθνικός φορέας που έχει αναλάβει την αντίστοιχη υποχρέωση για τα ποτάμια της χώρας στο πλαίσιο της οδηγίας για τα νερά.

Οι σταθμοί αυτοί χρησιμοποιούν σύγχρονα συστήματα καταγραφής και παρακολούθησης των ποιοτικών παραμέτρων του νερού, τα οποία μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο και στο κέντρο ελέγχου και διαχείρισης, αλλά και στον καθένα που μπορεί να βρεθεί δίπλα σε ένα σταθμό και να σκανάρει το QR Code.In this article

Join the Conversation