Ο Δήμος Σουλίου διεκδικεί 300 προσλήψεις από το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

Ο Δήμος Σουλίου διεκδικεί και προτίθεται να προσλάβει 300 άτομα μέσα από το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, θέτοντας παράλληλα σε εφαρμογή επτά  σημαντικότατες δράσεις (φυσικό περιβάλλον, αστικό περιβάλλον, κοινωνικός...

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΠΕ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΙ ΤΕ
ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΕ/ΤΕ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΔΕ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΤΕΓΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΕ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΠΕ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΕ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ‘ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ’ ΚΑΙ ΤΗ ‘ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ’.
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΔΕ
ΞΕΝΑΓΟΙ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΕ [ΆΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ]
ΟΔΗΓΟΙ ΒΟΥΝΟΥ
ΟΔΗΓΟΙ ΥΕ
ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ  ΠΟΡΩΝ ΠΕ  ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ/ΔΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΓΝΩΣΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΥΕ
ΦΥΛΑΚΕΣ ΥΕ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΣΑΠΑΣ-JCB) ΔΕ28
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ) ΔΕ28
ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΠΕ

 

Να σημειώσουμε τέλος ότι οι ωφελούμενοι του προγράμματος πρέπει να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή να είναι αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με χαμηλό εισόδημα και να είναι Ελληνες πολίτες.

In this article

Join the Conversation