Επιτέλους ανακύκλωση στη Παραμυθιά

Επιτέλους ανακύκλωση αποκτά η Παραμυθιά με την τοποθέτηση κοντέινερ στις εγκαταστάσεις του ΚΕΓΕ που αφορά μόνο μεγάλες και λευκές ηλεκτρικές συσκευές και με 2 κάδους στο Γαρδίκι και...

Επιτέλους ανακύκλωση αποκτά η Παραμυθιά με την τοποθέτηση κοντέινερ στις εγκαταστάσεις του ΚΕΓΕ που αφορά μόνο μεγάλες και λευκές ηλεκτρικές συσκευές και με 2 κάδους στο Γαρδίκι και στο δημαρχείο Παραμυθιάς για μικρότερες συσκευές και μπαταρίες.

Μέχρι σήμερα την αδυναμία της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης στο θέμα αυτό κάλυπταν ιδιώτες ή δημόσιες υπηρεσίες που δεχόταν κατά κύριο λόγο μπαταρίες και μικρές συσκευές στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τους, είτε πολίτες που μετέτρεπαν τους ιδιωτικούς χώρους σε σημεία παράδοσης μεγάλων ηλεκτρικών συσκευών.   

Αναγκαία πάντως είναι η επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης και σε προϊόντα συσκευασίας, πλαστικού και γυαλιού, τα οποία αποτελούν το 70% των παραγόμενων απορριμμάτων, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα του περιορισμού των προς διαχείριση απόβλητων αφού ολόκληρος ο όγκος τους (ακόμα και όσα μπορούν να ανακυκλωθούν) προωθείται στον ΧΥΤΑ Καρβουναρίου.

Όπως και να έχει χαιρετίζουμε την κίνηση του Δημαρχείου ελπίζοντας στην αύξηση του ποσοστού της διαχείριση των στερεών αποβλήτων με το ποσοστό ανακύκλωσης σήμερα να μην ξεπερνά στη Παραμυθιά το 1% την ίδια στιγμή που ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 23%.

 

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!