Γιάννης Καραγιάννης | “Ας μιλήσουμε με πράξεις” – 3. Ύδρευση

Δελτίο τύπου

Νερό: αδιαμφισβήτητα το υπέρτατο αγαθό για τον άνθρωπο. Δεδομένο: απαρχαιωμένα δίκτυα ύδρευσης στις περισσότερες των κοινοτήτων του Δήμου. Ανάγκη: Αντικατάσταση, ενίσχυση, βελτίωση και επέκταση υποδομών ύδρευσης. Πράξη: Παρεμβάσεις και μελέτες προϋπολογισμού πολλών εκατομμυρίων που παρότι δεν είναι άμεσα ορατές, προκειμένου να τις εκμεταλλευτεί κανείς πολιτικά, αποδεικνύουν το σεβασμό προς το συμπολίτη.

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Εκπονήθηκαν μελέτες, έφτασαν στο απαιτούμενο επίπεδο ωρίμανσης, υποβλήθηκαν και εντάχθηκαν σε χρηματοδοτικά προγράμματα, δημοπρατήθηκαν, συμβασιοποιήθηκαν, εκτελούνται και ολοκληρώθηκαν κατά περίπτωση, έργα και μελέτες που αφορούν τις υποδομές ύδρευσης του Δήμου Σουλίου, προϋπολογισμού ύψους 12.900.000,00 € περίπου. Οι μεγαλύτερες των παρεμβάσεων αφορούν 10 κοινότητες και 2 οικισμούς, ενώ αντικαταστάσεις και αποκαταστάσεις έχουν πραγματοποιηθεί και συνεχίζουν να πραγματοποιούνται σε όλες τις κοινότητες και οικισμούς του Δήμου.

Μπορεί τα νούμερα να είναι μεγάλα, το αποτέλεσμα των παραπάνω πράξεων να μην είναι «ορατό» αλλά δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια σε ένα τόσο νευραλγικό τομέα απλά και μόνο γιατί τα παραπάνω «δε φαίνονται».

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενοIn this article

Join the Conversation