Τα εφημερεύοντα – διανυκτερεύοντα φαρμακεία της Παραμυθιάς για τον Αύγουστο

Πίνακας

Το πρόγραμμα για τα εφημερεύοντα – διανυκτερεύοντα φαρμακεία της Παραμυθιάς για τον Αυγουστο του 2023.

Ωράριο λειτουργίας: 08:00 το πρωί έως 08:00 το πρωί της επόμενης ημέρας. Μετά τις 23:00 το κοινό θα εξυπηρετείται μόνο με ιατρική συνταγή.

1.8 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
2.8 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
3.8 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
4.8 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
5.8 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
6.8 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
7.8 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
8.8 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
9.8 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
10.8 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
11.8 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
12.8 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
13.8 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
14.8 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
15.8 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
16.8 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
17.8 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
18.8 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
19.8 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
20.8 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
21.8 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
22.8 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
23.8 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
24.8 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
25.8 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
26.8 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
27.8 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
28.8 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
29.8 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
30.8 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
31.8 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901In this article

Join the Conversation