Γιάννης Καραγιάννης | “Ας μιλήσουμε με πράξεις” – 5. Πολιτική Προστασία

Δελτίο τύπου

Ο Δήμος Σουλίου, από το Νοέμβριο του 2020, για την άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων τοπικών φορέων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση φυσικών φαινομένων, καθώς και για την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους, έχει συντάξει, σύμφωνα πάντα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας, τα κάτωθι:

Σχέδιο «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών.
Σχέδιο «ΙΟΛΑΟΣ» για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών.
Σχέδιο «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
Όμως ας δούμε και τι χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε και πως:

COVID-19:

Συνεχής και άμεση επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας από την ημέρα εμφάνισης του 1ου κρούσματος στο Δήμο έως και σήμερα.
Άμεσες απολυμάνσεις σχολείων, Κέντρου Υγείας, υπαίθριων χώρων δημοτικής ευθύνης και κτιρίων, κάδων σκουπιδιών κλπ, όποτε και όσες φορές παρέστη ανάγκη.
Άμεση προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας και ιατροτεχνικού εξοπλισμού, για όλους τους εργαζόμενους του Δήμου και ειδικά για τους εργαζόμενους στο Βοήθεια στο Σπίτι.
Προμήθεια μασκών σε συνεργασία με τοπική βιοτεχνία για όλους τους μαθητές των σχολείων και ενίσχυση σχολικών μονάδων με προσωπικό καθαριότητας.
Προμήθεια TABLET για τις ανάγκες τηλεεκπαίδευσης μαθητών των σχολείων του Δήμου που δεν διέθεταν υλικοτεχνική υποδομή, έπειτα από εισήγηση των διευθυντών και αξιολόγηση των σχετικών αναγκών.
Καθολική εφαρμογή του πρωτοκόλλου προστασίας του πολίτη και των εργαζομένων σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου.
Προμήθεια 2 επιβατικών οχημάτων για τη μετακίνηση των εργαζομένων στο Βοήθεια στο Σπίτι.
Σε ότι αφορά τα έκτακτα φαινόμενα και βάσει πρωτοκόλλου Πολιτικής Προστασίας:

Άμεση παρουσία της ομάδας Πολιτικής Προστασίας και των Υπηρεσιών του Δήμου για παροχή βοήθειας, προσωρινή αποκατάσταση κατοικιών, επιχειρήσεων και οδικού δικτύου.
Άμεση καταγραφή των πληγεισών κατοικιών και επιχειρήσεων από τις Υπηρεσίες του Δήμου.
Άμεση κινητοποίηση για την παρουσία κλιμακίων της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε.) και χαρακτηρισμός καταλληλότητας των ήδη καταγεγραμμένων πληγέντων κατοικιών και επιχειρήσεων, όπου απαιτήθηκε.
Άμεση κήρυξη των πληγέντων κοινοτήτων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Συνεχής παροχή διευκρινήσεων και βοήθειας στους πληγέντες από τις Υπηρεσίες του Δήμου και κίνηση όλων των διαδικασιών, καθ’ υπόδειξη της κεντρικής διοίκησης, για την αποκατάσταση κατοικιών και επιχειρήσεων και καταβολής αποζημιώσεων.

ΣΕΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 (δυστυχώς σε συνδυασμό με COVID-19):

Άμεση φιλοξενία οικογενειών που οι οικίες τους κρίθηκαν ακατάλληλες, με επίταξη καταλυμάτων της περιοχής και παροχή ειδών πρώτης ανάγκης για όλη τη διάρκεια της φιλοξενίας.
Εξασφάλιση προκατασκευασμένων καταλυμάτων για μακροχρόνια διαβίωση των πληγέντων που οι επισκευές των κατοικιών τους απαιτούσαν παραπάνω χρόνο.
Καταβολή αποζημιώσεων ύψους 250.000€ περίπου από το Δήμο, στους δικαιούχους των οποίων είχαν υποστεί ζημιές οι κατοικίες τους. Οι επιχειρήσεις βάσει οδηγίας της κεντρικής διοίκησης αποζημιώθηκαν από την περιφέρεια.

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022:

Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου με άμεση σύνταξη μελέτης (συνολικού προϋπολογισμού 150.000€) για δημοπράτηση δύο επιμέρους έργων που κάλυπταν τις ανάγκες αποκατάστασης, όπου απαιτήθηκε (Κοινότητες Χρυσαυγής, Προδρομίου, Κουκουλιών, Γαρδικίου και Χόικας).

ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023:

Κίνηση όλων των διαδικασιών καθ’ υπόδειξη της κεντρικής διοίκησης για τη διαδικασία αποκατάστασης και καταβολής αποζημιώσεων, από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε.).
Στην ίδια κατηγορία ανήκει και η προμήθεια δύο (2) νέων οχημάτων για τις ανάγκες Πολιτικής Προστασίας και αλατοδιανομέων για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου του Δήμου κατά τους χειμερινούς μήνες.

Αυτονόητα όλα τα παραπάνω θα πει κανείς, αλλά απαιτούν οργάνωση, αφοσίωση, συντονισμό και προσπάθεια από όλους.In this article

Join the Conversation