Ηλεκτρονικός έλεγχος των βιολογικών καθαρισμών σε Αχέροντα και Καλαμά

Την έγκριση του για τον ηλεκτρονικό έλεγχο των απορροών των βιολογικών καθαρισμών των επιχειρήσεων που έχουν ως αποδέκτη υδάτινα συστήματα της Ηπείρου, έδωσε με ομόφωνη απόφασή του το...

Την έγκριση του για τον ηλεκτρονικό έλεγχο των απορροών των βιολογικών καθαρισμών των επιχειρήσεων που έχουν ως αποδέκτη υδάτινα συστήματα της Ηπείρου, έδωσε με ομόφωνη απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας ert.gr, στόχος της Περιφέρειας είναι να αντιμετωπιστεί η ρύπανση και να παρθούν μέτρα προστασίας για τους ποταμούς Καλαμά, Άραχθο, Λούρο, Αώο, Αχέροντα, τον Αμβρακικό και τη λίμνη Παμβώτιδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, όλες οι μονάδες που διαθέτουν σύστημα βιολογικής ή και χημικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και έχουν υδάτινο αποδέκτη, θα πρέπει απαραίτητα και σε διάστημα ενός έτους να εφοδιαστούν με μετρητή καταγραφικό των τιμών ποιοτικών χαρακτηριστικών, προκειμένου να είναι δυνατός ο άμεσος έλεγχος για το κατά πόσο αυτά τα απόβλητα δύνανται να διατίθενται σε υδάτινους αποδέκτες.

Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιούνται στην Περιφέρεια διαδικτυακά. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των επιχειρήσεων θα ανακαλείται η άδεια λειτουργίας τους.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!