Γιάννης Καραγιάννης | “Ας μιλήσουμε με πράξεις” – 8. Αστική Οδοποιία

Δελτίο τύπου

1.840.000,00€ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ…

Με δεδομένο ότι, χρηματοδοτικά εργαλεία για έργα αστικής οδοποιίας δεν προέκυψαν από την κεντρική διοίκηση, για Δήμους του δικού μας πληθυσμιακού μεγέθους, αναγκαστήκαμε να «δράσουμε» μόνοι μας.

ΤΟΜΕΑΣ: ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Από το έτος 2020 κιόλας, ζητήθηκε από τους προέδρους του συνόλου των κοινοτήτων του Δήμου να αιτηθούν κατά προτεραιότητα τις ανάγκες σε αποκατάσταση οδοποιίας η/και διάστρωση οδών με σκυρόδεμα ή ασφαλτικά στις κοινότητές τους. Το σύνολο των αιτημάτων ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά του, αδειοδοτήθηκε δεόντως από τους κρατικούς φορείς, μελετήθηκαν τα επιμέρους τμήματα και συγκεντρώθηκαν σε μια μελέτη που δημοπρατήθηκε για την εξασφάλιση της διαύγειας της διαδικασίας και μεγαλύτερης έκπτωσης λόγω ανάθεσης με διαγωνιστική διαδικασία. Έργο αστικής οδοποιίας που αφορά όλες τις κοινότητες του Δήμου, μετράει παρεμβάσεις συνολικού μήκους 12km περίπου, προϋπολογισμού 1.570.000,00€, χρηματοδοτούμενο από ίδιους πόρους, σταδιακά εκπονούμενο για λόγους ταμειακής ροής.

Συμπληρωματικά λειτούργησαν τα όσα στη συνέχεια αναφέρονται. Για να προλάβουμε τους δύσπιστους, η αποκατάσταση της πόλης της Παραμυθιάς δρομολογείται για την περίοδο που θα ακολουθήσει των έργων ύδρευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα ράβε-ξήλωνε σε τέτοια έκταση θα αποτελούσαν αντικείμενο μεγαλύτερης συζήτησης για λόγους κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος.
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!