Επιχείρηση απόσυρσης εγκαταλειμμένων οχημάτων

Τα εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα της Παραμυθιάς θα απομακρύνει ο Δήμος, σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ Π.Δ 116/05-03-2004. Αφορά εγκαταλειμμένα οχήματα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας στα οποία συνεργεία του Δήμου θα...

Τα εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα της Παραμυθιάς θα απομακρύνει ο Δήμος, σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ Π.Δ 116/05-03-2004.

Αφορά εγκαταλειμμένα οχήματα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας στα οποία συνεργεία του Δήμου θα επικολλούν την ειδική σήμανση που θα ζητά από τους ιδιοκτήτες την άμεση απομάκρυνση τους μέσα σε 45 ημέρες.

Μετά την πάροδο των 45 ημερών, τα οχήματα θα περιέλθουν στη δικαιοδοσία του Δήμου.

Τα  εγκαταλελειμμένα οχήματα βρίσκονται σε δημόσιους και δημοτικούς δρόμους καθώς και σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποτελούν γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για τη δημόσια και ιδιωτική περιουσία.

In this article

Join the Conversation