Οι προγραμματικοί άξονες δράσης του Γιάννη Καραγιάννη

Και του συνδυασμού "ΔΗΜ.Ο.Σ. - Δημοτική Ομάδα Συνεργασίας"

Τους προγραμματικούς άξονες δράσης για την τετραετία 2024-2028, παρουσίασε ο Δήμαρχος Σουλίου και εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος, Γιάννης Καραγιάννης.

Το πρόγραμμα του συνδυασμού “ΔΗΜ.Ο.Σ. Δημοτική Ομάδα Συνεργασίας”, χωρίζεται σε 4 άξονες δράσης (1. Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας, 2. Περιβάλλον Υποδομές, Ποιότητα Ζωής, 3. Κοινωνική Μέριμνα, Πολιτική Προστασία, Παιδεία, Αθλητισμός, 4. Τοπική Οικονομία, Τουρισμός Πολιτισμός) και αναλυτικά μπορείτε να το διαβάσετε εδώ:

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!