Βασιλική Ντούκα | “Ηθική μας υποχρέωση η προστασία του περιβάλλοντος”

"Το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο του ανθρωπίνου είδους"

Το περιβάλλον αποτελεί ένα πολύ ειδικό περιουσιακό στοιχείο του ανθρωπίνου είδους , το οποίο παρέχει συστήματα στήριξης της ζωής τα οποία εξασφαλίζουν αυτή καθαυτή την ύπαρξή μας. Ηθική μας υποχρέωση επομένως είναι να προσπαθούμε να αποτρέψουμε την περεταίρω υποβάθμιση του στοιχείου αυτού.

Η ενέργεια , η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών είναι από τις βασικές προτεραιότητες προς την βιώσιμη ανάπτυξη από τη μία και την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας από την άλλη.

Η δημιουργία μιας ενεργειακής κοινότητας στο δήμο μας με τη συμμετοχή επιχειρήσεων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων παρέχει την δυνατότητα παραγωγής φθηνότερης και καθαρότερης ενέργειας καθώς επίσης και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτηρίων, σχολείων κτλ.
Η προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων του δήμου με παράλληλη δημιουργία σταθμών φόρτησής τους καθώς και η χρήση τεχνολογίας LED για φωτισμό των δρόμων, είναι πράξεις με θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος( λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και εξοικονόμηση ενέργειας).

Η δημιουργία «πράσινου » σημείου σε περιοχή του δήμου μας θα δώσει νέα διάσταση στο θέμα της ανακύκλωσης ιδιαίτερα ογκωδών απορριμμάτων, η διαχείριση των οποίων δύναται να έχει και οικονομικό όφελος για το δήμο. Η επαναχρησιμοποίηση δε μέρους αυτών , μειώνει και τους προς υγειονομική ταφή όγκους απορριμμάτων.

Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση όλων αυτών είναι η εκπαίδευση των πολιτών για μια ενεργή και μαζική συμμετοχή στη νέα πραγματικότητα. Γιατί η προσπάθεια για την προστασία του πλανήτη μας αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενεές των παιδιών μας και των εγγονών μας.

In this article

Join the Conversation