Ανακοίνωση Δήμου για τον Λάμποβο

Σε συνέχεια των αριθμ.146 & 173/2011 κανονιστικών αποφάσεων του Δ.Σ. Σουλίου περί Χρήσης και Λειτουργίας της εμποροπανήγυρης (Λαμπόβου) Παραμυθιάς έτους 2011, και όλων όσων σε αυτή ορίζονται: Ο...

Σε συνέχεια των αριθμ.146 & 173/2011 κανονιστικών αποφάσεων του Δ.Σ. Σουλίου περί Χρήσης και Λειτουργίας της εμποροπανήγυρης (Λαμπόβου) Παραμυθιάς έτους 2011, και όλων όσων σε αυτή ορίζονται:

Ο Δήμος Σουλίου καλεί τους ενδιαφερόμενους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε εμποροπανηγύρεις, να υποβάλλουν αιτήσεις με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από 22 Αυγούστου 2011 μέχρι 2 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 15.00 στα γραφεία του Δήμου Σουλίου στην Παραμυθιά, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δημόσια κλήρωση, που θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Οι αιτήσεις για την χορήγηση άδειας συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη (Λάμποβο) του Δήμου μας θα συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Αστυνομικό δελτίο ταυτότητας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής (για τους αλλοδαπούς).
  • Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (για τους αλλοδαπούς)
  • Ταμειακή απόδειξη έτους 2011.
  • Έναρξη από την εφορεία.
  • Βεβαίωση εγγραφής ασφαλιστικού φορέα.
  • Βιβλιάριο υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίμων.
  • Υπεύθυνη δήλωση για κατοχή πυροσβεστήρα.
  • Παράβολο υπέρ του Δήμου για κάθε αίτηση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη  αξίας είκοσι ευρώ (20,00 e), που θα προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τον Δήμο  Σουλίου.(Σε περίπτωση κλήρωσης το ανωτέρω ποσό δεν θα υπολογιστεί ως προκαταβολή ή μέρος του μισθώματος. Σε περίπτωση μη κλήρωσης το ανωτέρω ποσό δεν επιστρέφεται.)

 

Κατεβάστε το υπόδειγμα της αίτησης από  εδώ

 

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!