Γιάννης Καραγιάννης | Τα πεπραγμένα σε εικόνες #2

Στην αστική οδοποιία, στην διαχείριση των απορριμμάτων και στις παρεμβάσεις σε κτιριακές υποδομές .

Με ένα βίντεο με την λεζάντα “Επειδή μια εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις…. ας δούμε μερικές εικόνες από πεπραγμένα”, ο Γιάννης Καραγιάννης  αναφέρεται στις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν επι θητείας του, στην αστική οδοποιία, στην διαχείριση των απορριμμάτων και στις παρεμβάσεις σε κτιριακές υποδομές .


In this article

Join the Conversation