Γιάννης Καραγιάννης | Τα πεπραγμένα σε εικόνες #3

Στην αστική ανάπλαση, στις υποδομές ύδρευσης, στην διαχείριση υδάτων , στους αθλητικούς χώρους, στην εξοικονόμηση ενέργειας, την πολιτική προστασία και τον τουρισμό

Με ένα βίντεο με την λεζάντα “Επειδή μια εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις…. ας δούμε μερικές εικόνες από πεπραγμένα”, ο Γιάννης Καραγιάννης  αναφέρεται στις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν επι θητείας του, στην αστική ανάπλαση, στις υποδομές ύδρευσης, στην διαχείριση υδάτων , στους αθλητικούς χώρους, στην εξοικονόμηση ενέργειας, την πολιτική προστασία και τον τουρισμό

 


In this article

Join the Conversation