Η σταυροδοσία όλων των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων με καταμετρημένο το 88,57%

Λείπουν ακόμα οι σταυροί από 3 εκλογικά τμήματα στην Παραμυθιά

Συνδυασμός ΝΑΙ – Αθανάσιος Ντάνης

Υποψήφιοι ΔΕ Παραμυθιάς

Υποψήφιοι ΔΕ Αχέροντα

Υποψήφιοι ΔΕ Σουλίου

 

Συνδυασμός ΔΗΜ.Ο.Σ. Γιάννης Καραγιάννης

Υποψήφιοι ΔΕ Παραμυθιάς

Υποψήφιοι ΔΕ Αχέροντα

Υποψήφιοι ΔΕ Σουλίου

 

Συνδυασμός Λαϊκή Συσπείρωση – Θεόδωρος Μπρέστας

Υποψήφιοι ΔΕ Παραμυθιάς

Υποψήφιοι ΔΕ Αχέροντα

Υποψήφιοι ΔΕ Σουλίου

In this article

Join the Conversation