Ποιες περιοχές της Θεσπρωτίας παρουσιάζουν κίνδυνο πλημμύρας σύμφωνα με το Flood Risk της Ε.Ε.

Το Flood Risk, ειναι ένα εργαλείο της Ευρωπαϊκή Ένωσης που αναπτύχθηκε για την εκτίμηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, με μηχανισμούς διαχείρισης κινδύνου

Το Flood Risk, ειναι ένα εργαλείο της Ευρωπαϊκή Ένωσης που θα μπορούσε να συμβάλλει στην εκτίμηση κινδύνου από πλημμύρες, αλλά και στην πρόληψη των καταστροφών και αναπτύχθηκε για την εκτίμηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, με μηχανισμούς διαχείρισης κινδύνου. 

Στο Flood Risk, αποτυπώνονται περιοχές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, που σύμφωνα με τα δεδομένα, διατρέχουν κίνδυνο πλημμύρας.

Στις περιοχές της Ε.Ε, υπάρχουν και δύο μεγάλες εκτάσεις στην Θεσπρωτία. Η έκταση από την Παραμυθιά μέχρι το Καναλάκι καθώς και η έκταση απο την Κεστρίνη Ηγουμενίτσας μέχρι τη Σαγιάδα,

Στις διάφορες πηγές από τις οποίες αντλεί τα δεδομένα το Flood Risk, συμπεριλαμβάνονται και εκθέσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ σε μία απο αυτές, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων είχε εκπονήσει την πρώτη αναθεώρηση της προκαταρκτικής αξιολόγησης κινδύνων πλημμύρας, σε εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Στην συγκεκριμένη εκθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου υπάρχουν χαμηλές περιοχές λεκάνης του ποταμού Αχέροντα, κλειστής λεκάνης Μαργαριτίου καθώς και ρεμάτων δυτικά της περιοχής. Επίσης υπάρχει το κάτω ρούς – Δέλτα Καλαμά και η παράκτια ζώνη Ηγουμενίτσας.




In this article

Join the Conversation