Το Εμπορευματικό Κέντρο έχει έδρα το Νεοχώρι Παραμυθιάς

Συντάκτης: Παναγιώτης Ρίζος Ανακοίνωση μέσω της οποίας εκφράζει την έκπληξή της για τη σύγκλιση τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας, όσο και του Δ.Σ του Οργανισμού Λιμένος  (ΟΛΗΓ), για...

 Με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας καλέστηκαν όλοι οι Φορείς του Νομού για τον συντονισμό των ενεργειών για την δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου. Στη συνάντηση αυτή ομόφωνα οι Φορείς εξουσιοδότησαν το Επιμελητήριο και την Ν.Α. Θεσπρωτίας να προβούν στην χρηματοδότηση των απαιτούμενων προμελετών.

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας χρηματοδότησε την Προμελέτη Σκοπιμότητας και Χωροθέτησης του Διεθνούς Εμπορευματικού Κέντρου, που εκπονήθηκε από τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και την εταιρία INFRATEK, η οποία παρουσιάστηκε τους φορείς το Μάιο του 1999 και σύμφωνα με την οποία ως καταλληλότερη επιλέγηκε η περιοχή πλησίον του κόμβου Νεοχωρίου, σημείο το οποίο είναι και το μόνο στο Νομό, εκτός του Λιμένος και της περιοχής Λαδοχωρίου, όπου συναντώνται η Εγνατία οδός με την προβλεπόμενη σιδηροδρομική σύνδεση Καλαμπάκας – Ηγουμενίτσας.

Συγκεκριμένα, έπειτα από την απόρριψη άλλων περιοχών (όπως η Σαγιάδα λόγω απόστασης από την Εγνατία Οδό και ο Λιμένας Ηγουμενίτσας λόγω στενότητας χώρου), η τότε μελετητική ομάδα μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας στις 26 Μαρτίου 1999 και στην οποία είχαν κληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας και τα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής χρηστών και εμπλεκόμενων φορέων του Εμπορευματικού Κέντρου Θεσπρωτίας, εξέτασε σε συνεννόηση και συνεργασία με τους παρευρισκόμενους στη συνάντηση τις τέσσερις (4) τελικές τοποθεσίες, ήτοι:

1.- Την περιοχή Νεοχωρίου στον κόμβο της Εγνατίας οδού, η οποία βρίσκεται στο τέως Δήμο Παραμυθιάς, νυν Δήμο Σουλίου

2.- Την περιοχή Μεσοβουνίου, η οποία βρίσκεται στο τέως Δήμο Μαργαριτίου

3.-Την περιοχή Γκρίκας – Αμπέλιας, κοντά στη λίμνη, η οποία βρίσκεται στο τέως Δήμο Παραμυθιάς, νυν Δήμο Σουλίου

4.- Τις περιοχές Κορύτιανης – Δράμεσης, οι οποίες βρίσκονται στο τέως Δήμο Παραποτάμου.

Σε όλες τις ανωτέρω περιοχές πραγματοποιήθηκε επιτόπια επίσκεψη από την μελετητική ομάδα, παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας για την εξέταση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων κάθε περιοχής και τη διαμόρφωση πιο εμπεριστατωμένης άποψης για τη θέσπιση των κριτηρίων αξιολόγησης, έτσι ώστε να καταλήξουν σε ένα αξιόπιστο και αδιάβλητο αποτέλεσμα.

Επίσης, για την καλύτερη αξιολόγηση της κάθε περιοχής χρησιμοποιήθηκαν και εξετάσθηκαν τοπογραφικοί χάρτες, που χορηγήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Νομού Θεσπρωτίας, ενώ κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επίσκεψης αποτυπώθηκε φωτογραφικά η κάθε περιοχή.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Χρηστών και εμπλεκόμενων Φορέων του Διεθνούς Εμπορευματικού Κέντρου Θεσπρωτίας, την οποία η μελετητική ομάδα πρότεινε να συσταθεί προς το σκοπό αυτό, στο Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, αποτελούνταν από τους κάτωθι:

Ø Νομάρχη Θεσπρωτίας

Ø Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

Ø Δημάρχους Θεσπρωτίας

Ø Πρόεδρο των Εμπορικών Συλλόγων

Ø Πρόεδρο της ΤΕΔΚ

Ø Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου

Στη προαναφερθείσα συνάντηση συμφώνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι στην χρησιμοποίηση μιας πολυκριτηριακής μεθόδου για την αξιολόγηση της κάθε περιοχής και τον καθορισμό χώρου εγκατάστασης για το Διεθνές Εμπορευματικό Κέντρο Θεσπρωτίας.

Από την τελική κατάταξη των τεσσάρων περιοχών που είχαν επιλεγεί, σύμφωνα με την πολυκριτηριακή ανάλυση που εφαρμόσθηκε από τους μελετητές (με βαρύνουσα συμμετοχή των Γερμανών και Αυστριακών αντίστοιχα της DE-CONSULT και της VIENNA CONSULT), αποδείχθηκε ότι πλεονεκτούσαν οι περιοχές του Νεοχωρίου και του Μεσοβουνίου.

Στη συνέχεια, επειδή η περιοχή του Νεοχωρίου παρουσιάζει τα ζητούμενα ποιοτικά πλεονεκτήματα για τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου καθώς η διαθέσιμη περιοχή είναι τετραγωνισμένη, δημιουργώντας έτσι καλύτερες προϋποθέσεις λειτουργίας του Κέντρου από δυναμικής και οικονομικής πλευράς, με περίπου 1200 στρέμματα προσφέροντας την δυνατότητα καλύτερης χωροθετικής διάπλασης του Κέντρου, άνετης μελλοντικής επεκτάσεώς του καθώς και προοπτικής συγκέντρωσης και άλλων δραστηριοτήτων (Βιομηχανική Ζώνη κ.λπ.) και είναι ολίγον εγγύτερα προς τον άξονα της Εγνατίας, του κόμβου και της προβλεπόμενης σιδηροδρομικής γραμμής, επιλέχθηκε αυτή η περιοχή ως η καλύτερη και καταλληλότερη για την ανάπτυξη του Διεθνούς Εμπορευματικού Κέντρου Θεσπρωτίας.

Η προαναφερόμενη επιλογή του Νεοχωρίου επικαιροποιήθηκε κατά το ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, το καλοκαίρι του 1999, στην Πέρδικα, ενώπιον όλης της πολιτικής και διοικητικής ηγεσίας της Ηπείρου.

Τον Μάιο του 2000 η Ν.Α. Θεσπρωτίας ολοκλήρωσε την εκπόνηση των τοπογραφικών διαγραμμάτων και της γεωτεχνικής έρευνας των περιοχών Νεοχωρίου και Μεσοβουνίου.

Το 2000 κλήθηκαν από τον Δήμο Παραμυθιάς οι Φορείς του Νομού να συμμετάσχουν στον υπό σύσταση Φορέα για την ίδρυση και την υλοποίηση του Εμπορευματικού Κέντρου Θεσπρωτίας στο Νεοχώρι Παραμυθιάς και αποφάσισαν την συμμετοχή τους σε αυτόν η Ν.Α. Θεσπρωτίας (αριθμ. 25/2002 απόφαση Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσπρωτίας), η ΤΕΔΚ Νομού Θεσπρωτίας (αριθμ.19/2002 απόφαση Δ.Σ.) και το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας (αριθμ.4/13-05-2002 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ.).

Το 2003 χορηγήθηκε άδεια καταλληλότητας του χώρου στο Νεοχώρι Παραμυθιάς από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Κατόπιν αυτών, συστάθηκε από τον Δήμο Παραμυθιάς ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ (ΦΕΚ 1172/τ. Β’/ 18.08.2003) και παραχωρήθηκε σε αυτή η χρήση δημοτικής έκτασης 5.256.325 τετραγωνικών μέτρων για την κατασκευή του Εμπορευματικού Κέντρου, έκταση η οποία μεταβιβάστηκε στον Δήμο Σουλίου (τέως Κοινότητα Νεοχωρίου) με την αριθμ. 33267/02-12-1969 απόφαση του κ. Νομάρχη Θεσπρωτίας.

Ως εκ τούτου και η αναγκαία γη για την κατασκευή του Εμπορευματικού Κέντρου Θεσπρωτίας είναι προσδιορισμένη.

Στη συνέχεια, μεταξύ άλλων, ανατέθηκε από το Δήμο μας και εκπονήθηκε η προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η συγκοινωνιακή μελέτη σύνδεσης του Διεθνούς Εμπορευματικού Κέντρου & Μεταφορών Νεοχωρίου με τους οδικούς άξονες και το Λιμάνι Ηγουμενίτσας.

Ακολούθως, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, ανατέθηκε η μελέτη για την «Ωρίμανση μελετών & διαδικασιών προσέλκυσης επενδυτών Διεθνούς Εμπορευματικού Κέντρου Θεσπρωτίας Νεοχωρίου του Δήμου Παραμυθιάς».

Σήμερα, όπως προαναφέρθηκε, είμαστε στη τελική Φάση ολοκλήρωσης των Τευχών Δημοπράτησης του Έργου, ελέγχοντας τις πρόσφατες εξελίξεις στην αναπτυξιακή νομοθεσία, καθώς επίσης και τις παράλληλες εξελίξεις στη νομοθεσία των μεταφορών και συγκρίνοντας, ταυτόχρονα, τις νομοθετικές και συμβατικές επιλογές σε παρόμοια υπό δημοπράτηση έργα. Σας διαβεβαιώνουμε δε ότι προβαίνουμε στις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να είμαστε σε συντονισμό με άλλους συναφείς φορείς και στο πλαίσιο των κατευθυντήριων οδηγιών της Κεντρικής Διοίκησης, προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, παρ’ όλη την δυσμενή οικονομική συγκυρία.

Τα Τεύχη Δημοπράτησης του Έργου συνιστούν την Β΄ Φάση της εν λόγω σύμβασης. H επιτυχώς ολοκληρωθείσα Α’ Φάση περιλάμβανε, μεταξύ των παραδοτέων, αναλυτικό MASTER PLAN, επιχειρησιακό σχέδιο και επαρκές σχέδιο διερεύνησης επενδυτικού  ενδιαφέροντος.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, η μελετημένη επιλογή του Νεοχωρίου ως τοποθεσίας δημιουργίας του Εμπορευματικού Κέντρου Θεσπρωτίας έγινε με την έγκριση των πιθανών χρηστών και εμπλεκόμενων φορέων της Θεσπρωτίας και επίσης με την έγκριση και οικονομική συνδρομή της Κεντρικής Διοίκησης.

Όπως καλώς γνωρίζετε, βασική Αρχή ενός ευνομούμενου κράτους είναι η συνέχεια στη Διοίκηση και ο Σεβασμός των αποφάσεων που έχουν ληφθεί από τις Διοικήσεις θεσμοθετημένων οργάνων στο παρελθόν.

Η Θεσπρωτία είναι μικρή σε έκταση, με δύσκολη μορφολογία εδάφους και μεγάλη ανάγκη για την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα κατά την παρούσα δύσκολη περίοδο της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού τομέα, που όμως είναι απαραίτητος για τη δημιουργία του Διεθνούς Εμπορευματικού Κέντρου.

Συνεπώς, δεν υφίσταται λόγος συζήτησης για επιλογή άλλης περιοχής ή/και αναζήτησης άλλων ενεργειών δημιουργίας Εμπορευματικού Κέντρου στη Θεσπρωτία, επιπλέον των όσων διενεργούνται για το υπό δημοπράτηση Εμπορευματικό Κέντρο στο Νεοχώρι από το Δήμο Σουλίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, Σας Καλούμε να Σεβαστείτε τις αποφάσεις των προκατόχων σας, να Απόσχετε από άλλες ενέργειες που θα έρχονταν σε σύγκρουση με την υπό ολοκλήρωση διαδικασία της σύνταξης και δημοσίευσης των Τευχών Δημοπράτησης του Έργου του Διεθνούς Εμπορευματικού Κέντρου Νεοχωρίου Θεσπρωτίας από το Δήμο Σουλίου και να Στρατευτείτε μαζί μας για την ολοκλήρωση του τόσο σημαντικού για τον τόπο μας έργου

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!