Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για συμμετοχή στον Λάμποβο

Παράταση 5 εργάσιμων ημερών, μέχρι την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου στις 15.00, δόθηκε από το Δήμο Σουλίου στους ενδιαφερόμενους εμπορους, για υποβολη αιτήσεων συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη του Λαμπόβου ωστε να έχουν δικαίωμα...

Παράταση 5 εργάσιμων ημερών, μέχρι την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου στις 15.00, δόθηκε από το Δήμο Σουλίου στους ενδιαφερόμενους εμπορους, για υποβολη αιτήσεων συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη του Λαμπόβου ωστε να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δημόσια κλήρωση που θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Υπενθυμίζουμε πως οι αιτήσεις για την χορήγηση άδειας συμμετοχής στον Λάμποβο θα πρέπει να συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

– Αστυνομικό δελτίο ταυτότητας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής (για τους αλλοδαπούς).
– Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (για τους αλλοδαπούς)
– Ταμειακή απόδειξη έτους 2011.
– Έναρξη από την εφορεία.
– Βεβαίωση εγγραφής ασφαλιστικού φορέα.
– Βιβλιάριο υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίμων.
– Υπεύθυνη δήλωση για κατοχή πυροσβεστήρα.
– Παράβολο υπέρ του Δήμου για κάθε αίτηση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη  αξίας είκοσι ευρώ (20 €), που θα προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τον Δήμο  Σουλίου.(Σε περίπτωση κλήρωσης το ανωτέρω ποσό δεν θα υπολογιστεί ως προκαταβολή ή μέρος του μισθώματος. Σε περίπτωση μη κλήρωσης το ανωτέρω ποσό δεν επιστρέφεται.)

Κατεβάστε το υπόδειγμα της αίτησης από  εδώ

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!