Παρατηρήσεις του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας για το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Επιστολή σε Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με μεγάλη ικανοποίηση δεχθήκαμε την ανακοίνωση των δύο προδημοσιεύσεων που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027».

Ελπίζουμε ότι τα νέα αυτά προγράμματα θα δώσουν την ευκαιρία για την βελτίωση και ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της χώρας μας και την μείωση της ανεργίας.

Επί αυτών, θα θέλαμε να σας παραθέσουμε τις προτάσεις μας, για την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση τους από τους δικαιούχους, παρέχοντας τους ισχυρά κίνητρα για την ένταξη τους σε αυτά, και την εξασφάλιση ίσων όρων συμμετοχής, λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή μας και γενικότερα η Ήπειρος αποτελεί την οικονομικά ασθενέστερη περιοχή της Ευρώπης, πλήττεται εκ νέου με πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, με επακόλουθο νέα “κύματα” μετανάστευσης στο εξωτερικό, και το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις μας είναι σχεδόν στο σύνολό τους Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οικογενειακής μορφής.

1) Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Λαμβάνοντας υπόψη ότι βασικός μοχλός ανάπτυξης της Χώρας, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, αποτελεί ο τουριστικός κλάδος και τα επαγγέλματα που τον περιβάλλουν όπως η εστίαση και το λιανικό εμπόριο, θεωρούμε ότι ο αποκλεισμός τους από την δράση αυτή, είναι άδικος, είναι επιζήμιος για την εθνική οικονομία και εξαιρετικά επιβλαβής για τις μικρές τοπικές οικονομίες της περιφέρειας.
Εκτιμούμε ότι η ενίσχυση ίδρυσης νέων ΜμΕ αλλά εκσυγχρονισμού των υπαρχόντων, με την παράλληλη βελτίωση των ποιοτικών υπηρεσιών τους θα οδηγήσει άμεσα στην αύξηση της απορρόφησης εσόδων από τον τουριστικό κλάδο στις τοπικές κοινωνίες, δυναμικό περιορισμό της ανεργίας για το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου αλλά και ενίσχυση της ρευστότητας της τοπικής και εθνικής οικονομίας

2) Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Η δράση αυτή αποτελεί μία σημαντική ενέργεια για την αναβάθμιση του τουριστικού κλάδου. Αν όμως δεν αρθούν οι περιορισμοί που εξ αρχής τέθηκαν στους δικαιούχους ένταξης στη δράση όπως π.χ ξενοδοχεία που ανήκουν στην κατηγορία των 3*** και κάτω, ή ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα που ανήκουν στην κατηγορία των 3 κλειδιών και κάτω, ή ακόμη δεν διαθέτουν κατάταξη σε κλειδιά, τότε οι επιπτώσεις των αναμενόμενων αποτελεσμάτων της δράσης δεν θα είναι οι ανάλογες των προσδοκώμενων.

Τέλος παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στον προγραμματισμό σας για την προκήρυξη νέων δράσεων την δυνατότητα εκσυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων του ευρύτερου τουριστικού τομέα, αλλά και των λοιπών κλάδων της οικονομίας, με απαραίτητη την σύνδεση της επένδυσης με την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας και της ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων των συμμετεχόντων επιχειρήσεων.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ύστερα από μια δεκαετή σφοδρή οικονομική κρίση, ύστερα από την πανδημία του κορονοϊού αλλά και της ενεργειακής κρίσης που βιώνουμε τώρα, τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία θα πρέπει να λειτουργούν με γνώμονα την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε εύρος, χωρίς αποκλεισμούς, και να αποτελούν διεξόδους για τους εν δυνάμει επενδυτές.

In this article

Join the Conversation