Διαμαρτυρία Επιμελητηρίου προς ΟΛΗΓ για ενέργειες σε βάρος επιχειρήσεων

Επιστολή

Αξιότιμε κε Διευθύνοντα Σύμβουλε,

Με αφορμή ενημέρωσή μας από επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας της περιοχής Σαγιάδας για την απαίτηση απομάκρυνσης των προσωρινών κατασκευών τους (κιόσκια) από χώρους αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας ΟΛΗΓ, μετά από σχετικό αίτημά σας, επικοινωνούμε μαζί σας για την διερεύνηση του θέματος.

Όπως φυσικά αντιλαμβάνεσθε, το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας δεν μπορεί και δεν επιθυμεί να αποτελέσει εμπόδιο στην εφαρμογή των νομίμως προβλεπόμενων, ιδιαίτερα εάν αυτά πέραν της νομιμότητάς τους συμβάλλουν αποφασιστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής παρέμβασης.

Επειδή όμως:
1) τα συγκεκριμένα κιόσκια που αιτηθήκατε να απομακρυνθούν, λειτουργούν στην ίδια περιοχή για τις ίδιες κλαδικά επιχειρήσεις ανελλιπώς τουλάχιστον τα τελευταία 40 χρόνια και πολύ πριν υπάρξει έστω και η υπόνοια της έννοιας “Οργανισμός Λιμένα” στην χώρα μας,
2) προσδίδουν με την παρουσία τους στον χαρακτήρα αυτού του μικρού γνήσιου ψαροχωριού στην άκρη της Ελλάδας την δέουσα γραφικότητα και τον χαρακτηρισμό ενός ήρεμου γαστρονομικού προορισμού με τα αντίστοιχα οικονομικά οφέλη για τις τοπικές επιχειρήσεις που τα συντηρούν και τα εκμεταλλεύονται,
3) δεν έχουμε καταστεί κοινωνοί κάποιου αναπτυξιακού σχεδιασμού του ΟΛΗΓ ΑΕ για την περιοχή της Σαγιάδας, πόσο δε μάλλον με την μορφή της κατεπείγουσας εφαρμογής (γεγονός που υπό προϋποθέσεις θα μας έθετε άμεσα στο πλευρό σας αφού θα πρόβαλλε κι ανέπτυσσε την περιοχή προς όφελος και της τοπικής κοινωνίας) είμαστε υποχρεωμένοι να αναρωτηθούμε για το λόγο αυτής της ενέργειάς σας και τελικά αν, έστω και εν αγνοία μας, η ανάπτυξη που αναμένεται να επιφέρει η ιδιωτικοποίηση του Λιμένα στην Θεσπρωτία, εκκινεί από την Σαγιάδα;

Για τους ανωτέρω λόγους, είμαστε υποχρεωμένοι να διαμαρτυρηθούμε για την συγκεκριμένη ενέργεια του φορέα σας και σας καλούμε στα πλαίσια της καλής συνεργασίας μας για το κοινό κι αμοιβαίο όφελος, να μας ενημερώσετε για τα ανωτέρω (αιτιολόγηση ενέργειας και ο αναπτυξιακός σας
σχεδιασμός για την Σαγιάδα).In this article

Join the Conversation