Επιστημονιική ημερίδα της ΕΑΣ Θεσπρωτίας

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσπρωτίας βρίσκεται σε μια συνεχή προσπάθεια να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του 21ου αιώνα για την Γεωργία και να δώσει μια σημαντική αναπτυξιακή τροχιά τόσο...

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσπρωτίας βρίσκεται σε μια συνεχή προσπάθεια να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του 21ου αιώνα για την Γεωργία και να δώσει μια σημαντική αναπτυξιακή τροχιά τόσο στην ίδια την Ένωση όσο και στην περιοχή μας, μέσα από μια σειρά ενέργειες σχετικές με τον χώρο της Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι ενέργειες αυτές κινούνται στην κατεύθυνση της αειφόρου πράσινης ανάπτυξης, της καινοτομίας, με συνύπαρξη πρωτογενούς παραγωγής και κοινωνίας της γνώσης, της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας.

Στα πλαίσια αυτά και ειδικότερα για τον τομέα της Βιοτεχνολογίας, ο οποίος θα παίξει σημαντικό ρόλο τα επόμενα χρόνια στην εφαρμογή της Πράσινης Τεχνολογίας στα Αγροτικά Προϊόντα, οργανώνουμε στις 17 Σεπτέμβρη 2011 Επιστημονική Ημερίδα στην Ηγουμενίτσα, με θέμα :«Η Αγροτική Ανάπτυξη στον 21ο Αιώνα.Νέες τεχνολογίες εξελίσσουν την σχέση, Αγρότη, Επιχειρηματία και καταναλωτή».

Στην ημερίδα θα συμμετέχουν διακεκριμένοι καθηγητές του χώρου της βιολογίας, χημείας και γεωπονίας. Η είσοδος είναι ανοικτή για κάθε ενδιαφερόμενο.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!