Ποια είναι τα ταμειακά αποθέματα των Δήμων της Θεσπρωτίας και ποιες είναι οι οφειλές τους

Η ταμειακή κατάσταση των Δήμων της χώρας αποτυπώνεται στην κατάσταση που αναρτήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών

Η ταμειακή κατάσταση των Δήμων της χώρας αποτυπώνεται στην κατάσταση που αναρτήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών και ειδικότερα στο κόμβο διαλειτουργικότητας.

Όπως προκύπτει από τον πίνακα πολλοί Δήμοι έχουν υψηλό ταμειακό απόθεμα, ενώ αντίθετα άλλοι φαίνεται πως βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση.

Από τους 18 Δήμους της Ηπείρου, οι 17 έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ο μοναδικός που αποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα είναι ο Δήμος Δωδώνης.

Αναλυτικά η εικόνα των Δήμων στη Θεσπρωτία

-Στον Δήμο Ηγουμενίτσας τα διαθέσιμα είναι 706.455, οι απλήρωτες υποχρεώσεις 625.051 όσο και οι εκκρεμείς υποχρεώσεις σε τρίτους ενώ οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε 117.516.

-Στον Δήμο Σουλίου τα διαθέσιμα είναι 1.100.917, οι απλήρωτες υποχρεώσεις φτάνουν στις 460.105 όσο και οι εκκρεμείς προς τρίτους και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονται σε 268.866.

-Στον Δήμο Φιλιατών τα διαθέσιμα ανέρχονται σε 1.211.068, οι απλήρωτες υποχρεώσεις σε 762.814, οι εκκρεμείς υποχρεώσεις σε τρίτους σε 761.143 και οι ληξιπρόθεσμες σε 214.493.

In this article

Join the Conversation