Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο | Δείτε τα θέματα

Την Τρίτη στις 18:00

Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη στις 18:00 το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σουλίου με 6 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Τα θέματα:

  1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2023
  2. Ανάκληση της αριθ. 123/30-10-2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
  3. Έγκριση του Κανονισμού Αποχέτευσης Δήμου Σουλίου
  4. Περί αύξησης των ωρών απασχόλησης των καθαριστριών που προσλήφθηκαν με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου ( 2023-2024)
  5. Επί αιτήματος του Ελληνικού Κτηματολογίου για τη δωρεάν παραχώρηση χώρου για τη λειτουργία μονάδων Ενημέρωσης κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης περιοχών του Δήμου μας
  6. Αίτημα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουλίου για τη διατήρηση του ΝΠΔΔ «ΑΡΩΓΗ» Δήμου Σουλίου

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!