Σήμερα η παρουσίαση του υπο κατασκευή πολυχώρου Bvlgari

H εκδήλωση εχει σκοπο την εξοικείωση και την συμβολή της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της στο έργο, που θα προάγει και θα διαφυλάσσει την τοπική πολιτιστική κληρονομιά

Την Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 18:00, θα πραγματοποιηθεί στην Παραμυθιά, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων «Καρκαμίσι», εκδήλωση παρουσίασης / ενημέρωσης, στο πλαίσιο του έργου «Εξοπλισμοί – Διαμόρφωση Εκθέσεων Πολυχώρου Κτιρίου Βούλγαρη».

Στους δυο ορόφους του «Σχολείου Βούλγαρη» που σύντομα πρόκειται να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του, θα φιλοξενηθεί μόνιμη έκθεση για την ιστορία, τη φύση και τον πολιτισμό της περιοχής, βάσει μουσειολογικής και μουσειογραφικής μελέτης.

Ο Δήμος Σουλίου αποκτά πλέον έναν σημαντικό «Πολυχώρο» πολιτισμού, ανοιχτό τόσο προς την τοπική κοινωνία όσο και προς το ευρύ κοινό, έναν πόλο έλξης με υπερτοπική φήμη και εμβέλεια.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Ανάδοχο του έργου, εταιρείες ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ & TETRAGON ΑΕ και στόχο έχει την εξοικείωση και την συμβολή της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της στο έργο, που θα προάγει και θα διαφυλάσσει την τοπική πολιτιστική κληρονομιά.

Παράλληλα, αποτελεί ένα ανοιχτό κάλεσμα για προσφορά αρχειακού υλικού που σχετίζεται με τη θεματική του χώρου και δύναται να ενταχθεί στην εκθεσιακή ροή (φωτογραφίες, ντοκουμέντα, βιβλία, άλλα εκθεσιακά υλικά):

• Η λειτουργία του σχολείου στην πάροδο των χρόνων
• Οι σημαντικές οικογένειες/ ευεργέτες (οικ. Βούλγαρη, οικ. Ρίγγα, κλπ)
• Οι σημαντικοί άνθρωποι του τόπου (φωτογράφοι, συγγραφείς, κλπ)
• Η Γερμανική Κατοχή – Η εκτέλεση των Προκρίτων
• Το εμπόριο και οικονομικές δραστηριότητες (π.χ. Λάμποβο)
• Τα τοπόσημα – μνημεία (π.χ. Βρύσες, παραδοσιακές κατοικίες)
Ο Πολυχώρος Βούλγαρη μέλλει να είναι ο χώρος αναφοράς για την Παραμυθιά και το Δήμο Σουλίου και ως τέτοιος αφορά τους κατοίκους και τους τοπικούς φορείς άμεσα.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020

In this article

Join the Conversation