Παρουσιάστηκαν τα αποτελεσμάτα επιτευγμάτων και εκροών του έργου PORTOLANES

Στο πλαισιο του Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020

Στο πλαίσιο του έργου «Sustainable development of nautical tourism & enhancement of small ports of the Ιonian sea- PORTOLANES» (Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020) στο οποίο το Υπουργείο Τουρισμού συμμετέχει ως εταίρος, διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία, την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023, στο ξενοδοχείο TIZIANO, στο Lecce στην περιοχή της Απουλίας της Ιταλίας, Συνέδριο με θέμα: «Παρουσίαση αποτελεσμάτων, επιτευγμάτων και εκροών του έργου PORTOLANES».

Εκπρόσωποι από το Υπουργείο Τουρισμού παρέστησαν στο Συνέδριο.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα ακόλουθα:
o Παρουσίαση Αποτελεσμάτων, Επιτευγμάτων και Εκροών του Έργου PORTOLANES
o Τα αποτελέσματα της Ένωσης των Επαρχιών της Απουλίας και του Confcommercio
o Σχέδιο Ανάπτυξης Ναυτικού Τουρισμού
o Θεματικές Διαδρομές
o Σύστημα Παρακολούθησης Λιμένων στην ιταλική και ελληνική περιοχή επιλεξιμότητας
o Ο αντίκτυπος του έργου PORTOLANES στην περιοχή της Απουλίας
o I-Tourist Guide – Έξυπνος Τουριστικός Οδηγός
o Border Cross PORTOLANES Area Brand
o Οικονομικά Θέματα & Διαδικασίες κλεισίματος του Έργου PORTOLANES.

In this article

error: Content is protected !!