Περιμένοντας την ρύθμιση για το Σούλι…

Λίγες μέρες λοιπόν έχουν μείνει για να γίνει η υπόσχεση πράξη…

Προϋπόθεση για την υλοποίηση του πλέγματος έργων που μπορεί να οδηγήσουν στην αναγέννηση του Σουλίου αποτελεί η νομοθετική ρύθμιση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην ιστορική περιοχή.

Ο σχεδιασμός των έργων είναι σε διαβούλευση –μέσω της ΟΧΕ- και τα σημαντικά θέματα βρίσκονται στα χέρια του Υπουργείου Πολιτισμού.

Για την επανάχρηση και την αποκατάσταση των κτιρίων στο Σούλι απαιτούνται νομοθετικές ενέργειες τις οποίες η Υπουργός Πολιτισμού είχε τοποθετήσει χρονικά μέχρι το τέλος του έτους.

Λίγες μέρες λοιπόν έχουν μείνει για να γίνει η υπόσχεση πράξη… Χωρίς αυτό το βήμα να έχει ολοκληρωθεί δεν μπορούν να προχωρήσουν τα επόμενα!

In this article

error: Content is protected !!