Διαγωνισμός 120.000€ για προμήθεια τροφίμων για την “Αγωγή” και τις σχολικές επιτροπές

Τι περιλαμβάνει

Σε διαγωνισμό για προμήθεια τροφίμων για το νομικό πρόσωπο Αγωγή καθώς και για τις σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, προχωρά ο Δήμος Σουλίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  φτάνει τις 120.100€ ως εξης:

O διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

 

 

In this article

error: Content is protected !!