Προσλήψεις 15 εποχικών στη ΔΩΔΩΝΗ

Τον καθορισμό της προθεσμίας για αιτήσεις αναμένουν οι ενδιαφερόμενοι για τις 15 θέσεις εποχικού προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρεία Δωδώνη Α.Ε. Τις θέσεις θα καταλάβουν πέντε πτυχιούχοι ΤΕΙ και...

Τον καθορισμό της προθεσμίας για αιτήσεις αναμένουν οι ενδιαφερόμενοι για τις 15 θέσεις εποχικού προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρεία Δωδώνη Α.Ε. Τις θέσεις θα καταλάβουν πέντε πτυχιούχοι ΤΕΙ και τέσσερις απόφοιτοι Λυκείου, ενώ θα προσληφθούν, επίσης, τρεις πτυχιούχοι κατηγορίας ΠΕ και τρεις απόφοιτοι Γυμνασίου. Οι θέσεις κατανέμονται σε οκτώ ειδικότητες, εκ των οποίων την πλειονότητα των θέσεων συγκεντρώνουν οι εξής τέσσερις:

ΔΕ Εισπρακτόρων Αποθηκαρίων, ΥΕ Καθαριότητας, ΠΕ Οικονομολόγων και ΤΕ Λογιστών.

Επιπλέον, θα προσληφθούν ένας Διοικητικός Υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ,ένας πτυχιούχος ΤΕΙ ειδικότητας Διεύθυνσης Παραγωγής, Τεχνικών Υπηρεσιών και Ποιοτικού Ελέγχου, ένας Ειδικός Υποστήριξης Δικτύων κατηγορίας ΤΕ και ένας πτυχιούχος ΤΕΙ Εμπορίας και Διαφήμισης. Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν για το χρονικό διάστημα των οκτώ μηνών.
Πληροφορίες διατίθενται στο τηλ.: 26510-89716.

In this article

Join the Conversation