“Οχι” της Περιφερείας Ηπείρου για δύο αιολικούς σταθμούς στη Θεσπρωτία

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος

Αρνητικές ήταν οι Γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος στη σημερινή της συνεδρίαση για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δύο αιολικών σταθμών στη Θεσπρωτία. Η μία Μ.Π.Ε. αφορά έργο ισχύος 28MW στη θέση «Κοκκινίτσα» του Δήμου Φιλιατών και η δεύτερη έργο ισχύος 22,5 ΜW στη θέση «Βάραθρον» των Δημοτικών Ενοτήτων Παραποτάμου και Ηγουμενίτσας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλης Γοργόλης, επικαλούμενος τις παρατηρήσεις της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, ανέφερε, πως «οι επιπτώσεις από τα υπό μελέτη έργα εκτιμάται να είναι σημαντικότατες και μη αναστρέψιμες για την περιοχή, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που θα προκύψουν από την ανάπτυξη του έργου στις ορεινές εκτάσεις, και της ακεραιότητας των οικοσυστημάτων».

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!