Νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός στο νοσοκομείο Φιλιατών

Από το έργο «Συνεργασία για την Υγειά», του INTERREG V/A

Το Γ.Ν. – Κ.Υ Φιλιατών συμμετείχε στο έργο με τίτλο «Συνεργασία για την Υγειά (COOperation For HEAlth 2 – COOFHEA 2)», το οποίο χρηματοδοτείται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Interreg V/A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020», με προϋπολογισμό 170.000,00€, στα πλαίσια του οποίου προμηθεύτηκε τον παρακάτω ιατροτεχνολογικό και λοιπό εξοπλισμό με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Συγκεκριμένα

 • Φορητός Υπερηχοτομογράφος και Καρδιολογική ηχοβόλο κεφαλή για την ΜΑΦ
 • Εξεταστικοί Προβολείς Ράγας για τις κονσόλες ασθενών ΜΑΦ
 • Τροχήλατα Άμεσης Φροντίδας για την ΜΑΦ
 • Συσκευές διαχείρισης θερμοκρασίας ασθενών ΜΑΦ
 • Αντλίες έγχυσης φαρμάκων για την ΜΑΦ
 • Εξοπλισμός Πληροφορικής (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εκτυπωτές)
 • Σύστημα χλωρίωσης δεξαμενής ύδρευσης
 • Τροχήλατο Ακτινολογικό Σύστημα για την ΜΑΦ
 • Εξοπλισμός Ουρομετρίας (UROFLOW)
 • Συσκευές Εκκένωσης σάκων συλλογής ούρων
 • Σύστημα Ηλεκτρομυογραφίας
 • Χειρουργικά Εργαλεία
 • Είδη Ιματισμού
 • Σύστημα Βιντεολαρυγγοσκόπησης

In this article

error: Content is protected !!