Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη

Στις 18:00'

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη.

Η πρώτη ξεκινά στις 18:00 με μοναδικό θέμα την “Έγκριση Ισολογισμού του Δήμου Σουλίου οικονομικού έτους 2022″

Θ ακολουθήσει η δεύτερη συνεδρίαση στις 19:00, με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Αποτίμηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και του γάλακτος σε χρήμα ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 4735/20 και απόδοση αυτών
  2. Έγκριση της αριθ. 23 /2023 απόφασης ΝΠΔΔ «ΑΡΩΓΗ», με θέμα : « 3. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023 για καταβολή μισθοδοσίας έκτακτου προσωπικού και προμήθεια ειδών πυρασφάλειας παιδικών σταθμών »
  3. Έγκριση της αριθ. 25 /2023 απόφασης ΝΠΔΔ «ΑΡΩΓΗ», με θέμα : « Έγκριση απολογισμού , ισολογισμού και οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2022 του ΝΠΔΔ Αρωγή Δήμου Σουλίου »
  4. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου (σχετ. η αριθ. 137/2023 απόφαση Ο.Ε)
  5. Λήψη απόφασης παράτασης της σύμβασης «ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΥ- ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ»
  6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ»

 

In this article

error: Content is protected !!